logo

Anız yakarak geleceğini de yakma!

Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, üreticilere anız yakma ve anız yangınları konusunda uyarılarda bulundu.

zxSürdürülebilir tarımsal faaliyet ve çevre üzerinde ciddi olumsuz etkiler bırakan anız yakılmasının sakıncaları üzerine dikkat çeken Akar, “Tarımsal üretim sonucunda biçilmiş olan tahılların toprakta kalan kök ve sap artıklarına anız adı verilmektedir. Ekonomik olarak değerlendirilemeyen bu artıklar tarlada önemli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu anızların büyük kısmı işleme ile toprağa karıştırılmakta veya yasak olmasına rağmen yakılmaktadır.

 

Bazı üreticiler kolay olduğu düşüncesi ile anızları yakmaktadır. Ancak sonuçta meydana gelen zararları toprağa tekrar kazandırmak çok uzun yıllar almakta ve telafisi olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Anızın yakılması ile topraktaki organik madde yakılarak yok edilmektedir. Oysa bitkilerin gelişmesi için gerekli olan bitki besin maddelerinin bir kısmının kaynağını, organik maddenin ayrışma ürünü olan humus oluşturur. Ayrıca; toprakta yağış sularının emilmesini, tutulmasını sağlayan, topraktaki kümeleşmeyi temin ederek erozyonla taşınmasını önleyen, toprağın iyi havalanmasını sağlayan yine organik maddedir.

 

Aynı zaman da anızların yakılması sonucunda çok uzun yıllarda oluşmuş toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesi bozulmakta ve takip eden yıllarda bazı hastalıklar artmaktadır.

 

Sap ve anızın yakılması sonucunda bitkilerin büyümesini teşvik eden karbon ve azot kaybı oluşmaktadır.

 

Günümüzde anız yakmanın görünen en büyük zararı orman yangınlarına neden olmasıdır. Ayrıca anız dumanlarının çevreye ve tabiata verdiği zarar çok ciddidir” dedi.

 

Ayrıca sıcaklıkların yüksek olduğu bu günlerde anız yakılmasına bağlı yangınlara da dikkat çeken Akar, ” Ülkemiz için gelecek adına kayıplara neden olan anız yangınları; kaybolan doğal kaynaklarla birlikte yanmış tarlalar ve ormanlık alanlara verilen zararların telafisinin olmadığının farkında olmalıyız. Yakılan tarlalara komşu olan ormanlık, fundalık ve çalılık gibi orman alanları da bu yakma işleminden olumsuz etkilenmekte ve orman yangınları şekillenebilmektedir” diye konuştu.

 

Konu ile ilgili yasal düzenlemelere ilişkin olarak Erzurum ili hudutları dâhilinde 2017 yılında uygulanacak olan anız yangınlarının önlenmesi ile ilgili Valilik tebliğinin yayınlanmış olduğunu belirten Akar, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27 Aralık 2016 tarih ve 29931 sayılı resmi gazete yayınlanan 2017/1 Tebliği’nin l bendinde anız yakanlara her dekar için 42,44 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır hükmünce cezai işlem uygulanacaktır.” diye belirtti.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

4+2 = ?

bahis siteleri