logo

ASİMED BAŞKANI EĞİLMEZ: “İFTİRA VE KARALAMA KAMPANYASININ MÜSEBBİBİ OLAN ERMENİ DİASPORASININ İKİ TEMEL AMACI VAR”

 

asAsılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Yrd.Doç.Dr. Savaş Eğilmez, Ermenilerin her yıl 24 Nisan’da dünyanın dört bir yanında sözde soykırımı anan törenler düzenleyip, çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirterek, “En önemli amaçlarından biri; dünyanın önde gelen ülkelerinde 24 Nisan’ın Ermenilerin sözde soykırıma uğradıkları gün olarak kabul ve ilan edilmesidir.” dedi.
Tarih boyunca insanlık onuru ile yaşamış, mazluma, sıkıntıya düşene, yardım isteyene dostluk ve barış elini uzatmış Türk milletine karşı, son yıllarda dünya kamuoyu nezdinde büyük bir iftira ve karalama kampanyası başlatıldığını ifade eden Yrd.Doç.Dr. Savaş Eğilmez, “Özellikle I. Dünya harbinde birçok felakete maruz bırakılan Türk insanı ne yazık ki tamamen kasıtlı, tarihi gerçeklerle örtüşmeyen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü parçalamaya yönelik saldırılara maruz kalmaktadır. Uluslararası hukukun ve insan haklarının en temel hakkı olan “kendini savunma hakkı” bile Türkiye ve Türkler söz konusu olunca hiçe sayılmaktadır. Bütün bu iftira ve karalama kampanyasının müsebbibi olan Ermeni diasporasının iki temel amacı vardır. Bunlardan birisi Ermeni toplumunu dünya kamuoyunun gündeminde tutmak, ikincisi de sözde soykırım masalları doğrultusunda varlıklarını devam ettiren onlarca vakıf, kilise, parti, dergi ve yayın evlerine bağışlar sağlayarak, bunlardan rant elde etmektir. Diasporanın faaliyetlerinde elde ettiği başarının iki önemli sebebinden birisi; Avrupa ve Amerikan kamuoyunda, yalan ve yanlış bilgilerle Türklere karşı büyütülen önyargı ile ortaya çıkan bozuk Türk imajı sayesinde diaspora yürüttüğü faaliyetlerle dünya politikasına yön veren ülkelerin kamuoyunda çok ciddi bir destek sağlamıştır. Bu başarının ikinci sebebi ise; diaspora özellikle 1960 yıllardan sonra birçok argümanı kullanarak önemli faaliyetlere imza atarken, Türk tarafı bu faaliyetleri izlemek ve kuru kuruya kınamakla kalmıştır. Kısacası bizim bugüne kadar izlediğimiz strateji çökmüştür. Sorunun çözümü ortadır; Diasporanın beslendiği bataklık kurutulmalıdır. Yani dünya kamuoyuna yıllardır pompalanan yanlış bilgiler mutlaka düzeltilmeli ve diaspora dünyada yalnız bırakılmalıdır. Ermeniler her yıl 24 Nisan’da dünyanın dört bir yanında sözde soykırımı anan törenler düzenleyip, çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadırlar. En önemli amaçlarından biri; dünyanın önde gelen ülkelerinde 24 Nisan’ın Ermenilerin sözde soykırıma uğradıkları gün olarak kabul ve ilan edilmesidir. Türk milleti olarak tüm istediğimiz uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler ilke ve kararlarının eşit ve adil şekilde uygulanmasıdır. Bir olayın soykırım olarak tanımlanması için hangi şartların oluşması gerektiğine dikkat etmeden, peşin hükümle hareket etmenin hukuki ve meşru dayanağı yoktur. 1915 ve sonrasında yaşananlara bakma gereği duymayanların, Ermenilere soykırım yaptığımıza ilişkin iddia ve kararlarını, haksız, ahlaksız ve iftira olarak kabul edip şiddetle reddediyoruz. Bütün devletleri ve vicdanıyla hükmeden herkesi, Ermeni komitacılarının ve saplantılarının esiri olan diasporanın, bitip tükenmeyen kin ve nefretlerine alet olmamaya, hakkaniyete, adalete ve tarafsızlığa davet ediyoruz.” diye konuştu.
Yrd.Doç.Dr. Savaş Eğilmez, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“1887’de Rus Ermenileri tarafından, Cenevre’de sosyalist eğilimli, militan Hınçak, 1890’da ise Tiflis’te aşırı terör, isyan, mücadele ve bağımsızlık yanlısı Taşnak Komiteleri kurulmuştur. Bu komitelere, “Anadolu topraklarının ve Osmanlı Ermenilerinin kurtarılması” hedef olarak gösterilmiştir. Önceden titizlikle yapılan planlara uygun olarak Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan Ermeniler kışkırtılmaya başlanmıştır. Hemen arkasından da Türklerin genç, yaşlı, kadın-erkek demeden katledildiği isyanlar başlamıştır. Osmanlı hükümeti, Ermenilerin çıkardığı isyan ve yaptığı katliamlar karşısında, Ermeni Patriği, Ermeni milletvekilleri ve Ermeni halkının ileri gelenlerine “Ermenilerin Müslümanları arkadan vurmaya ve katletmeye devam etmeleri halinde gerekli önlemleri alacağını” bildirmiştir. Ancak, olayların durmak yerine giderek yoğunlaşması, savunmasız kalan Türk kadın ve çocuklarına yönelik saldırıların artması ve ordunun bir çok cephede savaş halinde bulunması nedeniyle cephe gerisinin emniyete alınması ihtiyacı doğmuştur.
Bu nedenle, 24 Nisan 1915 tarihinde Ermeni Komiteleri kapatılarak, yöneticileri devlet aleyhine faaliyette bulunmak suçundan tutuklanmıştır. İngiliz diplomatlar, Amerikalı temsilciler, Fransız görevliler kendi devlet merkezlerine gönderdikleri mesajlarda, tutuklananların çete liderleri olduğunu resmi olarak beyan etmişlerdir.
Diaspora Ermenilerinin her yıl “Sözde Ermeni soykırımının yıldönümü” diye andıkları 24 Nisan, işte bu ayrılıkçı grupların ve çetelerin liderlerinin tutuklandığı tarihtir ve yer değiştirme uygulamasıyla uzaktan yakından ilgilisi yoktur.
İsyanların Osmanlı kuvvetlerince bastırılması, dünya kamuoyuna propaganda maksatlı olarak “Müslümanlar, Hıristiyanları katlediyor” mesajıyla yansıtılmış ve Ermeni sorunu giderek uluslararası bir sorun niteliği kazanmıştır.
Bu yılda, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, dernek olarak 24 Nisan 1915 tarihinde neler yaşandığını, mektup vasıtasıyla Amerika ve Avrupa büyük elçiliklerine, bu iki kıtanın önde gelen sivil toplum örgütlerine, önemli medya kuruluşlarına anlatmaya çalıştık. Hatta ermeni diasporasının amirali sayılan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA)’ne de belki bu sefer azda olsa yüzleri kızarır diye gönderdik.”

Share
#

SENDE YORUM YAZ

7+5 = ?

bahis siteleri