logo

ASP Erzurum İl Müdürlüğüne ASDEP personeli alınacak

 

dcAile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Martta başlayacak olan başvuruların 31 Mart’a kadar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne yapılacağı belirtildi.

 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘’Sosyal yardım ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin objektif kriterlere göre tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandırılması, diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesi, refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan bu sürecin tüm aşamalarında kendilerine rehberlik edilmesini öngören program kapsamında elaman alınacak. Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere tercihen 7 kadın ve 7 erkek olmak üzere toplam 14 kişi özel hizmet alımı Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacaktır. Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme/ASDEP Personeline asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol yemek) ödenecektir. Başvurular 15 Mart – 31 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, aşağıda belirtilen koşulları taşıyan adayların; nüfus cüzdan fotokopisi, lisans diploması ve KPSS-P3 puanını gösteren KPSS Sonuç Belgesi ile Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Mülakata hak kazanan kişilerin listesi ve mülakat tarihleri Müdürlüğümüz web sayfasından daha sonra ilan edilecektir. Başvurulara ilişkin ayrıntılar kurum web sitesinde yayınlanmıştır.’’

 

Başvuru şartları ise şöyle sıralandı: ‘’Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak, Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak, Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP görevlilerinden terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmaması. Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat engeli bulunmayan, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak, ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 Lisans yıllarında yapılan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alan, Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvuru kabul edilecektir.’’

Share
#

SENDE YORUM YAZ

8+10 = ?

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx