logo

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ AKREDİTASYON BELGE TAKDİM TÖRENİ

 

ecUlusal Eczacılık eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından 6 yıl süreyle tam akredite olan AtatürkÜniversitesi Eczacılık Fakültesi Akreditasyon Belge Takdim Töreni, Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Törende konuşan, Fakülte Öz Değerlendirme Komitesi Başkanı Doç. Dr. Bilal Yılmaz, Akreditasyon Belge Takdim Töreni gününün Eczacılık Fakültesi için gurur günü olduğunu belirterek. Sayıları 45 olan eczacılık fakülteleri içinde eczacılık eğitimi akredite olmuş 10 fakülteden birisi olduklarını söyledi. Yılmaz: “Fakültemiz, eczacılık eğitiminde kalite güvencesini sağlamak ve sürekli kalite gelişimini motive etmek amacıyla oluşturulan Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu ECZAK’a akredite olmak üzere ilk toplantısını fakülte öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenci temsilcilerinin katılımı ile 27 Aralık 2013 tarihinde yaptı. Toplantı sonunda akreditasyon için hazırlanması gereken standartlar öğretim üyeleri tarafından incelenmiş ve 23 adet standartla ilgili bilgileri hazırlayacak kişiler gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Rapor hazırlama sürecinde 1 profesör, 3 doçent, 5 yardımcı doçent, 6 araştırma görevlisi, 1 fakülte sekreteri, 4 öğrenci temsilcisi ve fakültemiz mezunu 1 eczacı olmak üzere toplam 20 kişi çalışmıştır. Bu süreç içinde 15 Ocak 2014 tarihinde fakültemizin akreditasyon müracaatı resmen yapılmış ve 31 Ocak 2014 tarihinde ECZAK tarafından başvuru müracaatımız kabul edilmiştir. Şimdi ise Ocak 2022’ye kadar 6 yıl süreyle Tam Akreditasyon almaya hak kazandık” dedi.
Konuklara Eczacılık Fakültesi hakkında slayt eşliğinde detaylı bilgiler veren Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zühal Güvenalp ise yükseköğretimde akreditasyonun, kurumların performans standartları yönünden kendi kendilerini değerlendirmelerine ve aynı zamanda yetkili akreditasyon kuruluşlarınca dış değerlendirme yapılmasına imkân veren bir sistem olduğunu söyledi.
Güvenalp: “Akreditasyon bir kurumda verilen hizmetin, yapılan eğitimin standartlara, yönetmeliklere uygunluğunun tescilidir. İlgili kurumun belirli mükemmeliyet standartlarına sahip olduğunu belgeleyen saygın bir sertifikanın verilmesi sürecidir.19 yıldır eczacılık eğitimi veren Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2014 yılının ilk günlerinde ilk kez verdiği eğitimin kalitesini sorgulamak ve sorgulatmak amacıyla “Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kuruluna” başvurmuştur. 21 Ocak 2016 tarihinde ECZAKDER tarafından oybirliğiyle 6 yıl süre ile tam akreditasyona hak kazanmıştır. Türkiye’nin 8. Eczacılık fakültesi olarak kurulan, 1998 yılında öğrenci alarak eczacı yetiştirmeye başlayan fakültemizde 2015-2016 eğitim-öğretim dönemi itibariyle 358 lisans öğrencisi eğitimini sürdürmektedir. Her yıl yaklaşık 70 öğrenci ÖSYMtarafından yapılan yerleştirme sınavını kazanarak fakültemize lisans öğrencisi olarak kayıt yaptırmaktadır. Şu ana kadar 462 eczacı mezun olmuştur. Mezunlarımız ülkemizin dört bir yanında fakültemizi ve üniversitemizi temsil etmektedir. Eğitim kadromuzda 3 profesör, 6 doçent, 14 yardımcı doçent, 21 araştırma görevlisi mevcuttur” şeklinde konuştu.
Törende konuşma yapan ECZAKDER Başkanı Prof. Dr. Sevim Rollas, Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin ilk başvuru döneminde, akreditasyon sürecine katılmasını, kalite güvencesi için gösterdiği çabayı takdirle karşıladıklarını belirterek şöyle konuştu: “Kalite güvencesi, Eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim kalitesinin sürekli geliştirilmesi ile mümkündür. Dünyada Yükseköğretimde kurumsal kalite güvencesi 19. Yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletlerinde akreditasyon ajanslarının kurulmasıyla başlamış. Eczacılık alanında da 1932 yılında kurulmuş.Bologna süreciyle birlikte Avrupa’da da akreditasyon ajanslarının sayıları artmış durumda.
Ülkemizde 2005 yılında YÖK, Yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme v e geliştirme yönetmeliği yayınladı; Yükseköğretimde kalitenin artırılması konusunda bazı ilkeler belirlendi, bu ilkelerden biri Bağımsız dış değerlendirmeyle kalite düzeylerinin onaylanması tanınması konusunda çalışmaları düzenlemekti. Yönetmelik kapsamında, Kalite geliştirme komisyonu, YÖDEK, kuruldu. Üniversiteler Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurullarını ADEK’i oluşturdular. Stratejik planlarını hazırladılar, üniversitelerin birimleri, Bologna süreci kapsamında öğrenme çıktılarını temel alarak müfredatlarını yeniden düzenlediler” dedi.
“Eczacılık Fakültemizin aldığı Akreditasyon Belgesi’nin hayırlı olmasını ve diğer fakültelerimizin de aynı belgeye sahip olmalarını arzu ediyorum” diyen Atatürk Üniversitesi Rektör Yarımcısı Prof. Dr. M. Sait Keleş, Atatürk Üniversitesi olarak 2008 yılından itibaren Bilimsel Araştırma Projeleri için 96 milyon liralık bir destek aldıklarını belirterek, bu miktarın bazı üniversitelerin bütçelerinden bile daha fazla olduğunu söyledi. Keleş: “Biz Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biriyiz. 71 bin örgün, 140 bin açık öğretimde olmak üzere 211 bin öğrencimiz var. Yaklaşık 2 bin 100 yabancı öğrencimiz mevcut. Bu kadar büyük bir üniversitede 23 fakülte, 22 araştırma merkezi, 8 enstitü ve 16 tane de meslek yüksekokulumuz var. Üniversitemiz, ülke kalkınmışlığına paralel olarak geçmişten bu güne güzel bir ivme yakalamış durumda. Dolayısıyla Eczacılık Fakültemiz de bu durumdan nasibini aldı. Eczacılık Fakültesi kaliteyi yakalama ve devam ettirme adına Akreditasyon Belgesi’ni almış bulunuyor. Bence bu belge verilen bir söz niteliğindedir. Demek ki Eczacılık Fakültesi bu belgeyle eğitimde kalite noktasında söz veriyor ve giderek de bu kaliteyi artıracağını taahhüt ediyor” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Eczacılık Fakültesi’nde eğitim gören Azeri öğrenciler Kafkas Halk Oyunları Gösterisi sundu. Programın sonunda ise ECZAKDER Başkanı Prof. Dr. Sevim Rollas, Akreditasyon Belgesini Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zühal Güvenalp’a taktim etti.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

1+5 = ?

bahis siteleri