logo

19 Mart 2014

Çocuklarımız İçin Dikkat Edelim

henüz yeni araştırmalar yetişkinlerin çocuğun oyununa katılmasının ne derece ciddi olduğunu göstermiştir. mahsus sosyo dramatik oyunlarda yetişkinin katılımının çocuğun tat alma organı ve içtimai gelişimine stratejik bir destek sağladığı giysi giydirme oyunları oyna saptanmıştır. Piaget’ten bu yana oyunun içeriğinin, formunun ve inkişaf evrelerinin cihanşümul olduğu kabul ediliyordu. henüz sonra oyunun sosyokültürel çevre, anababa etkisi ve seks üzere etkenlere vabeste olarak değiştiği ortaya kondu. ancak yakın zamanlarda yapılan kültürlerarası karşılaştırmalı tetkikat oyunun bazı baş özelliklerinin cihanşümul olduğunu gösterdi. Bunlardan biri, olgunlaşmış desteğinin er dönemdeki oyunun gelişimi için her dakika mukteza olduğudur. giysi giydirme oyunları oyna Elkind (1999), temsil ve fiil ayırımı sorununun psikolojiye ve eğitime yansımasını Montessori, Erikson, Freud, Piaget üzere yazarların kuramlarında izliyor. Montessori’nin düzen anlayışı 19. yüzyılın eğitim felsefecisi Carlotta Lombrosso’nun 1896’da yaptığı akarsu tanımadayanıyor: “Oyun, yavru için bir iştir; çalışmanın olgunlaşmış için olduğu kadar piyes da çağa için ciddi ve önemlidir; katakulli çocuğun gelişim araçlarından biridir ve kesinlikle bir ipek böceği mütemadi olarak yaprak yiyecek gereksinimi duyuyorsa genç erkek da temsil oynama gereksinimi duyar.” (63). Elkind, Montessori’ye için oyunun kendi doğasından kaynaklanan bir önemi olmadığını, oyunun sadece çocuğun toplumsallaşması açısından yer kazandığını belirtiyor. giysi giydirme oyunları oyna Freud’un da çocuğun oyununu -hayallerini ve rüyalarını olduğu gibi- onun işi olarak gördüğünü öğreniyoruz. ancak Freud, çocuğun doğası gereği temaşa oynadığına ve oyunun toplumsal uyumun hizmetinde olduğuna inanan Montessori’den dü noktada ayrılıyor.

Birincisi, çocukların sadece asıl ilkesine değil tat ilkesine göre de devinim etmeleri; ikincisi de, oyunun toplumsal bir ahenk olmaktan öte bireyin kendisini öğrenmesiyle müntesip ferdî bir düzen olmasıdır. Erikson ise Montessori ile Freud’un görüşlerini birleştirmeye çalışmıştır. Erikson’a gereğince barbie giydir çocuklukta hizmet ve mandepsi ayırımı kültürel bir önyargıdır. Sonuçta Erikson, amerikan bezi toplumunda şahsi uyumu toplumsal uyumdan, oyunu işten ayırmanın bir nikbet olduğunu düşünüyor. Piaget’e gelince, o da erken çocukluk çağında alışveriş ve oyunu birbirinden ayırıyor. Piaget’i izleyen Elkind de erken çocuklukta konu ile oyunun birleştirilmesine karşıt çıkıyor: “Erken çocuklukta aksiyon ile baziçe arasındaki ayırım -Freud ve Piaget’in desteklediği, Montessori ve Erikson’un zıt çıktığı nokta- önemlidir ve korunmalıdır. Ben bu ayırımın, Erikson’un savunduğu gibi filhakika kültürel bir önyargı olduğuna inanamıyorum. (…) Daha özgül bir deyişle, küçümencik çocukların katakulli oynamasını, oyunun kendisi için desteklemeliyiz; çünkü oyun çocukların kendilerini zatî açıdan anlatım barbie giydir edebilmesi için bir yokuş yolu sağlar. çelişki gibi görünse de, erken çocukluktaki ferdî ifade, ilerideki sosyal tebaiyet için olası en çok hazırlanma yoludur. külah çocuğun işi değildir ve davranış hiç de çağa oyunu değildir.

Göncü ve arkadaşları (1999) oyunla ait çalışmalarını, Leont’ev’in kültürü isim gelişiminin bütünleştirici bir parçası olarak gören etkinlik kuramına (activity theory) dayandırıyorlar. Leont’ev çocukların ve yetişkinlerin etkinliklerini belirleyen topluluğun yapısına (community structure) dikkati çekiyor. Burada topluluğun çocuklar için ne tur ilerleme olanakları sağladığı stratejik (ekonomik: ailenin geliri gibi; fiziksel: oyuncaklar ve temsil alanları gibi; barbie giydir sosyal-ekonomik: yetişkinlerin inançları ve yetişkin-çocuk etkileşimi gibi). Leont’ev’in kuramı çocukların oyununu bir etkinlik olarak kavramlaştırmasıyla da uğur gösteri adamı oluyor. Leont’ev oyunu çocukların toplum süresince yetişmiş gibi olmayı denedikleri bir hayat birimi olarak görüyor. Oyunun böyle kavramlaştırılması çocukların topluluk ortamında yetişkin rollerini elbette yorumladıklarını anlamayı da sağlıyor.

http://www.giysigiydiroyna.com/oyunu/makyaj-yapma-oyunlari.html

Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

bahis siteleri