logo

24 Nisan 2015

DES GENEL BAŞKANI YARDIMCISI MEHMET ZÜLFİKAR KOTANLI

DES

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zülfikar Kotanlı, Üniversitelerde çalışan akademik personel kadar, idari personelinde sorunlarının bulunduğunu söyledi. Kotanlı, “Üniversitelerde görev yapan eğitim ordusunun gizli kahramanları olan idari personelin başta ekonomik ve özlük olmak üzere, mesleki ve demokratik sorunlarının azalmakta değil artmakta olduğunu görüyoruz. Buradan YÖK yönetimine ve üniversitelerimizin rektör ve dekanlarına çağrıda bulunuyorum. Üniversitelerde çalışan idari personelin taleplerine kulaklarınızı tıkamayın! Bu arkadaşlarımıza üvey evlat muamelesi yapmayı bırakın! Üniversiteleri çekip çeviren, eğitim hizmetlerinin bütün altyapısını hazırlayan, eğitim ordusunun olmazsa olması bu arkadaşlarımızı küstürmeyin! Ve hakkını verin!” diye konuştu.
Mehmet Zülfikar Kotanlı, Üniversitelerde çalışan idari personelin de üyesi bulunduğu sendika başkanları ve yönetim kurulu üyelerine torpil kayırma ve kollama usulüyle fakülte sekreterliği ve diğer boş bulunan kadrolara atama yapıldığının görüldüğünü ifade ederek, “Bu atamalar personel içerisinde huzursuzluk yarattığı gibi çalışma barışını da bozmaktadır üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Atatürk üniversitesinde son yapılacak fakülte sekreterliği atama kararnameleri üniversite içerisinde personeli huzursuz ettiği gibi liyakat esas alınmadığı gibi siyasetin esas alındığı görülmektedir. Bu atamalarda Rektör beyi müdahil olmaya davet ediyor ve inanıyoruz ki hakkaniyetli ve liyakatli bir atama yapılır.” dedi.
Kotanlı, başta Atatürk Üniversitesi olmak üzere üniversitelerde çalışan idari personellerin sorun ve talepleriyle ilgili şu hususları belirtti;
2013 yılından beri üniversite de neden görevde yükselme sınavı açılmamış? Fakülte ve Yüksekokul sekreterliği, şube müdürlüğü ayniyat saymanlığı, mühendis, tekniker ve VHKİ gibi kadrolara atama yapılmaktadır?
Atatürk Üniversitesi atama komisyonu kaç kişiden ve kimlerden oluşmaktadır? Atama Komisyonda görev alan görevliler uzman kişiler midir? Yapılan bütün atamalarda yasalar, mevzuat, atama yönetmeliği, yönerge ve hakkaniyeti sağlayıp, öncelikle bilgi liyakat-beceri-kişilik ilkelerine gereken önem verilmekte midir? Yoksa nereli olduğuna, nereye mensup olduğuna bakıp, ona göre mi atama yapılmaktadır?
Ek Geçici 1- madde, Sekreter ve Şube Müdürü kadrolarına yapılan atamalarda, yönetimin keyfi ve usulsüz atama uygulama sebebi nedir?
Sekreter kadrolarına sınavsız atama yaparak, sonrada şube müdürü kadrolarına çekilmesi hukuki, adil ve etik midir? Kurumun huzur ve düzenini, eğitimin kaletisini sağlamak için kesinlikle iyi bir hesap sorma operasyonu yapılması hakkaniyet yönünden kesinlikle şarttır.
Acaba vicdanen rahatlar mıdır? – İlk yapılan Görevde Yükselme Sınavında başarılı olan yedeklerden 90 puan alan memurlar Şef kadrosuna dahil Atanamazlarken; torpilli ve yönetimin yakınlarından olan memurları nasıl hiç sınava girmeden Sekreterliğe ve sonrada Şube Müdürü kadrolarına atanmıştır? Atölyelerde teknisyen olarak çalışan teknik personelleri Fakülte Sekreteri ve Şube Müdürü kadrolarına atamak yasal mıdır? Bu şekilde altı yıldır bir çok personel atanmıştır. Bunun adil, etik ve vicdani bir izahı var mıdır? Bütün Fakülte -Yüksekokul-Enstitü Sekreterleri ile Başkan ve Şube Müdürlerinden kaç kişi bilgi, beceri, liyakat ve üstün tecrübeleriyle takdir alamaya layıktır, bunları araştırmak üniversitemizin lehine olacaktır. Haksızlığa uğrayan liyakatli gariban personeller sizlere haklarını helal etmiyor, bunu sakın unutmayın.
Teknik hizmetler sınıfındaki teknisyen ve teknikerler, teknik alanda yükselmesi gerekirken, atölyedeki teknik personel Sekreter veya Şube Müdürü kadrolarına atama yapılması adil veya etik midir? Her hizmet sınıfındaki personel, kendi sınıfı ve unvanı alanında yükselerek, asli ve fiili görevini yapması hukuki bir gerekçe değil midir?
Genel İdari Hizmetler sınıfındaki en yüksek unvan ve idari makam kadrolarına, akademik personelin vekâleten atanmaları ne kadar adil ve etiktir? Üniversitemizde idari kadro makamlarına akademik personellerin vekâleten atanmasını istemiyoruz, bu durum bütün idari personelin çalışma şevkini ve huzurunu olumsuz etkilemektedir.”

Share
#

SENDE YORUM YAZ

7+1 = ?

bahis siteleri