logo

13 Nisan 2015

EĞİTİM BİR SEN’DEN SİYASİ PARTİLERE ÇAĞRI

BIRSENEğitim Bir Sen Erzurum Şube Başkanı Erkan Ciyavul, Türkiye’nin yeni bir milletvekili genel seçimi sürecine girdiğini belirterek, “Son yıllarda çok önemli atılımlar yapılmasına rağmen hâlâ el atılmayı bekleyen onlarca sorun bulunmaktadır. Eğitim camiası olarak, seçime girecek bütün siyasi partilerden, ülkemizin sorunlu alanlarının başında gelen yeni anayasa ve eğitim konularına daha fazla yoğunlaşmalarını ve öncelikleri arasına almalarını bekliyoruz” dedi.
“Milletimiz, 30 yılı aşkın bir süredir darbe anayasası ile yönetilme ayıbından kurtarılmalı, Türkiye’nin geleceğinin şekillendirildiği eğitim alanına ve çalışanlarına yönelik evrensel değerler doğrultusunda düzenlemeler yapılmalı; özgün, medeniyet değerlerimizi baz alan bir müfredat hazırlanmalı, bu işin uygulayıcısı olan ve açlıkla yoksulluk arasına sıkıştırılmış bulunan eğitim çalışanlarının mali ve özlük haklarında iyileştirme yapılmalıdır” diyen Eğitim Bir Sen Erzurum Şube Başkanı Erkan Ciyavul, açıklamasında şunları kaydetti; “Toplu sözleşme masasına taşıdığımız teklifler arasında en çok yer tutan sorunların eğitim çalışanlarına ait olması, eğitim alanına daha fazla kafa yormayı zorunlu kılmaktadır. Toplumların gelişmesinin, ilerlemesinin iyi bir eğitim alan bireylerin varlığıyla mümkün olduğu gerçeğinden hareketle, siyasi partilerden; seçim beyannamelerinde, başta sivil bir anayasa olmak üzere eğitimin, eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümüne ağırlık vermelerini istiyor ve bekliyoruz. Bu vesileyle dikkat çekmek istediğimiz konulardan bazılarını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Toplumun beklentilerine cevap veren, öğrencilerimize milli ve evrensel değerler ile çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırarak onlara toplumsal sorumluluk, şahsiyet ve karakter kazandıracak özgün müfredatlar geliştirilmelidir.
İnsanların temel tercihlerini sınırlayan demokratik eğitim hakkının önündeki engeller kaldırılmalı; insan iradesine ve tercihine ipotek koyan eğitimdeki ‘karma’ mecburiyetine son verilerek yalnızca kız, yalnızca erkek ve kız ve erkeklerin birlikte öğrenim gördüğü eğitim kurumları bir seçenek olarak öğrenci ve ebeveynlere sunulmalıdır. Okullar açılırken bugüne kadar yapıldığı gibi sadece kız meslek liseleri, kız imam hatip okulları değil, AB ülkelerindeki okullarda olduğu gibi kız fen liseleri, kız sosyal bilimler liseleri veya kız Anadolu liseleri de açılmalıdır.
Kamuda kılık ve kıyafet dayatmasının en önemli sembolü haline gelen başörtüsü konusunun sorun olmaktan çıkarılması devlet millet kaynaşması için çok önemli bir adım olmuştur. Fakat aynı kapsamda, çağdışı yönetmelikteki erkeklere yönelik kravat takma mecburiyeti başta olmak üzere, takım elbise, saç, sakal gibi dayatmalar da bir an önce kaldırılmalıdır.
Çok yönlü, çağın eğitim anlayışının gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, yeteneklerini hâlihazırda birkaç branş dışında Türkiye’de hizmet öncesi öğretmen yetiştirme sistemi talepten fazla arz kapasitesine sahiptir. Geçmişteki yanlış ve eksik planlamalardan kaynaklanan bu durumdan dolayı binlerce öğretmen atama beklemekte veya ücretli öğretmen olarak çalışmaktadır. Bundan dolayı öncelikli olarak yeterli arzın olduğu alanlarda pedagojik formasyon uygulamasına son verilerek kısa ve orta vadeli perspektiflere göre istihdam politikası geliştirilmelidir.
Eğitim çalışanlarına uygulanan şiddete karşı caydırıcı önlemler alınmalı, özellikle öğretmenlik mesleğinin şiddet yoluyla itibarsızlaştırılmasına yönelik her türlü girişim cezalandırılmalıdır. Üniversitelerin, özgür düşünceye sahip bireyler yetiştiren, bilimsel bilgi üretimi yapılan ve iş güvencesini esas alan kurumlar olabilmesi için yükseköğretim yönetimini önceleyen yeni bir Yükseköğretim Kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır. Üniversite, Kredi ve Yurtlar Kurumu ve diğer kamu kurumlarında istihdam edilen kamu çalışanlarının özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik yasal düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır.
Bu kapsamda; doğuda ki üniversitelerde akademisyenlere ödenen ve bu yılın bitiminde sona erecek olan geliştirme ödeneği diğer personelleri kapsayacak şekilde genişletilerek devam etmesi sağlanmalıdır. Özellikle kalkınmakta öncelikli yörelerde yoğun kış şartları altında yakıt vb giderleri diğer bölgelere göre daha yüksek olan kamu görevlilerinden gelir vergisi ve benzeri vergiler alınmamalıdır. Ayrıca doğuda çalışmayı özendirici ek mali tedbirler hükümet programlarında yerini bulmalıdır.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

9+3 = ?

bahis siteleri