logo

26 Nisan 2016

Ermenilerin Yerlerinin Değiştirilmesi

imageERMENILERIN YERLERININ DEĞIŞTIRILMESI, ONLARI IMHA ETMEK DEĞIL, DEVLET GÜVENLIĞINI SAĞLAMAK, ONLARI KORUMAK AMACINI GÜTMÜŞTÜR VE DÜNYANIN EN BAŞARILI YER DEĞIŞTIRME UYGULAMASIDIR

Ömer ÖZDEMİR
Son günlerde yine her zaman ki gibi tarihler nisan ayını gösterdiği zaman sözde Ermeni soykırımı ele alınıyor. peki bu soykırım nedir? diye baktığımız zaman konuya, yine kirli hedeflerini Türk devletlerine yönelik kumpaslar kuran emperyalist devletler karşımıza çıkmaktadır . Osmanlı devletinin zayıflayan otoritesi üzerine Avrupa`nın müdahalesine maruz kalınca, Türk-Ermeni ilişkilerinde de bir bozulma devri başlamıştır.
Bazı devletler, Osmanlı devletini bölerek siyasi ve iktisadi çıkarlarına ulaşabilmek için, Ermenileri kullanıp onları Türk Milli bütünlüğünü bozmayı ve bu sayede istediklerini elde etmeyi hedeflemişlerdir.Bir kısım Ermenilerin bu ihanet çemberine girmelerin kendi toplumundan ziyade şahsi çıkarları peşinde koşan Ermeni din adamlarının büyük etkisi olmuştur.
Özellikle Avrupa`nın bazı büyük devletleri “ıslahat” adı altında bir yandan Osmanlı devletinin iç işlerine karışırken, bir yandan da Ermenileri Osmanlı yönetimine karşı silah ve lojistik destek de sağlayarak teşkilatlandırmışlardır. özellikle bu ihanet çemberi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Rusya`dan, “işgal ettiği Doğu Anadolu topraklarından çekilmemesini, bölgeye özerklik verilmesini veya Ermeniler lehine ıslahat yapılmasını” istemişlerdir. Ermenilerin bu talebi, Rusya tarafından kısmen kabullenilmiş, ve Ermenilerin bu ihanetleri 1914 yılında başlayan 1.Dünya savaşı ile devam etmiştir, ve Osmanlı ordusuna ihanet ederek arkadan vurmuştur. Bu sebeple 27 Mayıs 1915 Tarihinde savaş sırasında Osmanlı ordusu ile karşı karşıya gelebilecek unsurların savaş bölgesinden uzak yerlere göndermelerini göz önünde tutarak çıkarılan sevk ve iskan kanunudur.Osmanlı devletinin savaşa girmesinden ve özellikle Kafkas Cephesindeki bozgundan sonra, Ermenilerin Müslüman halka karşı baskıları, askerden firarları, asker ve jandarmaya saldırıları, silahlı ve mühimmatla yakalanmaları, Fransızca, Rusça ve Ermenice şifreli yazışmaların ele geçirilmesi gibi gelişmeler, ülke çapında bir karışıklık çıkaracaklarını gösteren en önemli kanıtlar olmuştur.
Osmanlı hükümeti, isyan ve katliamlara karşı güvenlik tedbirleri almakla beraber, “Yer Değiştirme Kanunu”ndan önce de, bu tedbirlerin yeterli olmadığı durumlarda Ermenileri başka yerlere yerleştirme yoluna gitmiştir. Ancak bu uygulamanın genelleştirilmesi fikrini doğuran olay, Van Ermenilerinin isyanı olmuştur. Çevredeki Ermenilerin, Osmanlı devletinin savaşa girdiği tarihlerde Van’da toplandıkları ve silahlanarak Rusların iyice yaklaşmasını bekledikleri resmi belgelere yansımıştır.
Ermenilerin başlattıkları isyanlar, -katliamlar ve tahriplerin dışında- Rusların bir ay içinde Van, Malazgirt ve Bitlis’i işgali ile sonuçlanmıştır. Van örneği, Türk ordusunun daima arkadan vurulacağını ve ihanete uğrayacağını göstermiştir. Bu durumda hükümet, ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşayan bazı Ermenilerin, “yer değiştirmelerine” karar vermek zorunda kalmıştır.
Ermenilerin yerlerinin değiştirilmesi, onları imha etmek değil, devlet güvenliğini sağlamak, onları korumak amacını gütmüştür ve dünyanın en başarılı yer değiştirme uygulamasıdır. ama bu durum sonradan çarptırılarak hayali rakamlar verilerek Türkler Ermenileri katletti diye dünyaya yansıtılmaya çalışılmıştır. bizler belgelerle her zaman doğruyu savunan taraf olmuşuzdur bunu Rus ve İngiliz tarihçileri de destekler belgeleri vardır. bu yapılan iftiralar ve kirli kumpaslar tarihin her safhasında Türk devletlerine yönelik devam etmiştir bu yapılanma ise günümüzde PKK denilen terör örgütü üzerinden devam etmektedir, ama Türkler ne kadar asil ve ne kadar hoşgörülü olduğu kadar düşmana boyun eğmeyen ve her türlü kumpas,ihanet atlatan bir toplum olarak milli varlığını ilelebet sürdürecektir.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

1+1 = ?

bahis siteleri