logo

ERZURUM TARIMI İÇİN BİR GÜZEL HAMLE DAHA…

 

ÇÇErzurum Valisi Dr. Ahmet Altıparmak’ın direktifleriyle, Erzurum İlinde tarım sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, sektörün sürdürülebilir büyüme stratejilerinin belirlenmesinde kamu-özel sektör bütünleşikliğini ve güç birliğini hayata geçirmek amacıyla, tarımla doğrudan ve dolaylı ilişkili sektörlerden 62 kamu kurum, kuruluş, STK ve özel şirket temsilcilerinden müteşekkil “Erzurum Tarım Konseyi” 2015 yılında birçok çalışmaya imza attı.
Konseyin bünyesindeki organların çalışmaları sonunda İcra kuruluna sunulan öneriler doğrultusunda yıllardır çözüm bekleyen sorunlara hızlı çözüm üretilebildi. Konsey, çalışmaları kapsamında Erzurum canlı hayvan borsasının faaliyete geçirilmesi, Soğutmalı süt toplama merkezlerinin kurulması, Sebze üreticilerine yer tahsisi, Mera ve otlakıyeler için hayvan sulukları (sıvat) temini, Hayvancılık bölgesi oluşturulması, Patates tohumluk deposu kurulması, Organik ve mahalli ürün pazarlarının kurulması, Tarımsal Yatırımlarda İmar Kanunu kaynaklı sorunlar, Tarımsal Destekler ve Krediler konusunda kurumların tanıtımı, Mera Vasıflarının Tespitine Yönelik Envanter Çalışması, Barınaklar için Tip Proje Desteği, Su ürünleri çalışmaları gibi birçok konuda son bir yılda çözümcü uygulamalar fiiliyata geçirildi
Tarımsal ürünlerin üretimi kadar üreticilerin bilinçlendirilmesi üretime yönelik bilgi düzeylerinin yükseltilmesi için Konsey bünyesindeki Pazarlama ve Tanıtım Alt Çalışma Grubu ile eğitimYayım ve Desteklemeler Alt Çalışma Grubunun önerilerini İcra kurulunda görüşülmek üzere 3. İcra kurulu toplantısı düzenlendi. Kurula sunum yapan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Akar kurul üyelerine, sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirerek kısa vadede yapılabilecekler hakkında çözüm önerileri sundu.
Vali Dr. Ahmet Altıparmak’ın başkanlığında ve sekretaryasının İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütüldüğü çalışmaya, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Anadoluİhracatçılar Genel Sekreterliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi, Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Erzurum Ziraat Odası, KuzeyDoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, DAP Bölge Kalkınma İdaresi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğünün en üst düzeyde temsil edildiği toplantıda İcra Kuruluna sunulan sorun ve öneriler tartışılarak geleceğe yönelik hedefler ortaya konuldu.
Vali Altıparmak yaptığı açıklamada, “Tarım sektörünün ilimiz için vazgeçilmez bir sektör olduğunu, tarım teşkilatının çalışma alanının ziyadesiyle geniş olduğunu ve her geçen gün teşkilata yeni sorumluluklar ve vazifeler düştüğünü belirterek; bu iş ve işlemlerin mutlak anlamda bir veya birkaç kurumun işbirliği, ortak akıl ve çalışma çizgisinde olması gerektiğini; sektör sorunlarının bertaraf edilmesinin ve hizmet kalitesinin geliştirilmesinin bütün ülkemiz ve ülkemiz özelinde de Erzurum için elzemdir” dedi.
Bürokrasi dilinin yazı olduğunu ancak hızlı ve etkin çözüm üretmede önce farkındalık oluşturduktan sonra, sorunları ve çözümleri yazılı hale getirmenin çok daha etkin olduğunun görüldüğünü ifade eden Vali Altıparmak, “Bunun da en güzel örneği Erzurum Tarım Konseyinin son bir yılda yaptığı çalışmalardır. Örneğin yıllardır dile getirilen her kesimin talebi olan Canlı Hayvan Borsasının Konseyde görüşülmesi, farkındalığın oluşturulması, ilgili kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi Erzurum da Canlı Hayvan Borsası yapım işini bugünkü sürece getirmiştir. Yine tarımsal yapılardaki ruhsat sorunlarına yönelik üretilen çözümler, kırsaldaki mahallelerin ihtiyaçları olan hayvan sulukları düşünüldüğünde son on yılda dağıtılan 400-500 adet hayvan suluğunun yanında, sadece Konseyin çabaları ile son bir yılda yapım sürecine girilen ve bir kısmı dağıtılan 5 binin üzerindeki hayvan suluğu yapımı gibi birçok konu ilimiz tarımı için güzel çalışmalardır” diye konuştu.
Vali Altıparmak ayrıca gündeme ilişkin olarak Erzurum ilinde yerel ürünlerin pazarlanması için yerli ürünlerin tercih edilmesini özellikle ilimizde hizmet sektöründe faaliyet gösteren restoran ve otellerin yerelde üretilen ürünleri kullanmalarının önemli olduğunu, yine zincir mağazalarda mutlaka yerelde üretilen ürünlerin raflarda bulunmasının gerektiğini belirterek, bu süreçte tüketicilerin farkındalığının artırılması gerektiğini ifade ederek ve asıl işin tüketicilere düştüğünü kaydeti.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak ise yaptığı açıklamada Üniversite olarak tarımsal alanda projeler ürettiklerini, Konseyin tavsiye kararları gereğince ilin ihtiyacı olan konularda bilimsel çalışmalara destek vereceklerini belirterek; Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinin dünyada Ziraat Fakülteleri içerisinde üst düzeyde olduğunu, tarımsal konularda yaptıkları çalışmalara ilişkin olarak genel tanıtım yapabileceklerini söyledi. Rektör Koçak, ayrıca yakın zamanda Üniversite bünyesindeki çiftçi eğitim merkezi ve hayvan hastanesinin açılışını yapacaklarını belirterek buralarda hizmet sağlama ve bilgi paylaşımının daha etkin hale geleceğini belirtti.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

1+2 = ?

bahis siteleri gaziantep escort