logo

18 Mart 2019

KUDAKA 2019 yılı Teknik Destek Programı açıklandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak için bölgenin uygun başvuru sahibi kurum ve kuruluşlarına teknik destek sağladığı 2019 Yılı Teknik Destek Programı açıklandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak için bölgenin uygun başvuru sahibi kurum ve kuruluşlarına teknik destek sağladığı 2019 Yılı Teknik Destek Programı açıklandı.

2019 Yılı Teknik Destek Programının Amacı:

TRA1 Düzey 2 Bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

2019 Yılı Teknik Destek Programının Öncelikleri:

1.Sağlık turizmi sektöründe ulusal ve uluslararası destekler ve mevzuat konusunda farkındalığın artırılması,

2.Sağlık turizmi sektöründe hasta karşılama hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık turizminde akredite kurum sayısının artırılması,

3.Kış turizmi, spor turizmi ve sağlık turizmi sektörlerinde beşeri sermayenin geliştirilmesi,

4.Kış turizmi ve spor turizmi müşterilerine yönelik alternatif paket programlar ve tur rotaları belirlenmesi,

5.Bölgemizde et ve süt sektöründe faaliyet göstermekte olan yetiştiricilerin ve üreticilerin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi,

6.Bölgesel kalkınma açısından önem arz eden konularda yerel aktörlerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi.

2019 Yılı Teknik Destek Programı Kapsamında Yapılabilecek Faaliyet Türleri:

Eğitim verme

Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama

Danışmanlık sağlama

Geçici uzman personel görevlendirme

Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

2019 Yılı Teknik Destek Programının Bütçesi ve Süresi:

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 yılı bütçesinden teknik destek faaliyetleri için ayrılan toplam yıllık tutar 1.100.000 TL’dir.

Teknik destek faaliyetleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde ajans uzmanları tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti (KDV Dâhil) 90.358 TL’yi aşamaz.

Program kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmemektedir.

2019 Yılı Teknik Destek Programına Kimler Başvurabilir?

Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,

Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,

Diğer kamu kurum ve kuruluşları,

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,

Sivil toplum kuruluşları

Organize sanayi bölgeleri

Küçük sanayi siteleri

Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri,

İş geliştirme merkezi,

Birlik ve kooperatifler,

Sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.

2019 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Süreci:

Teknik Destek Başvuruları yıl boyunca sürekli olarak alınır. Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. 2019 yılı için Mart-Nisan döneminden başlanarak, yılsonuna kadar 5 farklı dönem için başvuru alınacaktır. Bir dönemde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilir.

Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler, www.kudaka.org.tr ve https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adreslerinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

3+1 = ?

bahis siteleri gaziantep escort