logo

27 Mayıs 2015

MHP ADAYLARI AYDIN VE KAYA ŞENKAYA AKŞAR VE BARDIZ`DA

 

MHP ADAYLARI SENKAY BARDIZMHP Erzurum Milletvekili adayları Prof. Dr. Kamil Aydın ve Zekai Kaya, 7 Haziran seçimleri öncesi çalışmalarını Şenkaya, Akşar ve Bardız’da sürdürdü. Vatandaşların sorunlarını dinleyen MHP adayları, 7 Haziran seçimleri öncesi MHP’ye destek istedi.
MHP Milletvekili adayı Prof. Dr. Kamil Aydın, tüm ilçeleri ve birçok köyü ziyaret ettiklerini belirterek, “Maalesef ilçelerimiz ve mahalle köylerimiz hizmet görmemişlerdir. Köylerimizin tamamında alt yapı, su ve yol sorunları var. Fakat Büyükşehir Belediye Başkanı işini yapmak yerine partisinin secim çalışmalarına katılmaktadır. Azıl orda olma sebebi hizmet ancak maalesef hizmet hariç her icraat mevcut” diye konuştu.
RANT EKONOMİSİNDEN ÜRETİM EKONOMİSİNE GEÇİLECEK
MHP iktidarıyla rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçileceğini ifade eden MHP adayı Kamil Aydın, “İşsizlikle mücadelenin esasını, istihdam odaklı sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilmesi, istihdam edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi ve girişimci odaklı piyasanın tesis edilmesi oluşturmaktadır. Türkiye’nin sahip olduğu bütün üretim faktörlerinin etkin ve verimli bir şekilde, en üst düzeyde üretim sürecine dahil edileceği tam istihdamı esas alan ekonomi programının uygulamaya konulmasıyla, rant ekonomisinden yatırım-üretim-istihdamı sürekli artırmayı öngören üretim ekonomisine geçilecektir. Özel teşebbüsün uzun vadeli yatırım kararları alabileceği uygun yatırım iklimi oluşturulacak, küçük ve orta ölçekli işletmeler desteklenecek, doğrudan yabancı sermayenin katma değer ve istihdam yaratmak üzere yapacağı yatırımlar özendirilecektir” dedi.
İSTİHDAM DOSTU YATIRIMLAR VE YERLİ GİRDİ KULLANIMI ÖZENDİRİLECEK
Prof. Dr. Aydın, Marka, kalite ve teknoloji esaslı mal ve hizmet üreten, küresel düzeyde rekabet gücüne sahip olan Türk girişimciliğinin istihdam odaklı büyüme stratejisinin lokomotifi olacağını belirterek, şunları kaydetti; “İstihdam dostu yatırımlara ağırlık verilecek, yerli girdi kullanımının gereken ölçüde öne çıktığı teşvik politikaları uygulanacak, sanayi ve hizmetler sektöründe ithalat bağımlılığı azaltılacaktır.
İş ve yatırım ortamı iyileştirilecek. İş ve yatırım ortamı iyileştirilerek yüksek katma değer yaratan ve yüksek verimlilikte faaliyet gösteren girişimcilik desteklenecektir. Yabancı sermayenin ve yurtiçi yatırımların istihdam artırıcı alanlara yönlendirilmesi temin edilecektir. Kendi işini kurmak isteyen üniversite ve mesleki eğitim mezunu gençler desteklenecektir. Dezavantajlı grupların işveren sigorta primi devlet tarafından karşılanacak. Uzun süreli işsizlerin, gençlerin, kadınların ve dezavantajlı gurupların istihdamını özendirmek amacıyla “istihdam esaslı” teşvik politikası etkin bir şekilde uygulanacak, işe alınan her ilave işçi için işveren sigorta primi devlet tarafından karşılanmaya devam edilecektir.
BÜROKRATİK İŞLEMLERİN SAYISI AZALTILACAK VE SÜRESİ KISALTILACAK
Yatırım yapma ve işçi çalıştırmaya ilişkin bürokratik işlemlerin sayısı azaltılacak ve süresi kısaltılacak, organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve ticaretin yoğun olduğu yerlerde vergi, sigorta ve maliyeye ilişkin bürolar açılarak bu hizmetlerin girişimcinin ayağına götürülmesi sağlanacaktır. Kayıtdışı işçi istihdamına yol açan mevzuat, maliyet, denetim yetersizliği, bürokrasi gibi hususlarda alınacak tedbirlerle kayıtlılık özendirilecek, kaçak yabancı işçi istihdamını önlemeye dönük uygulamalar etkin hale getirilecektir. Bu çerçevede kaçak yabancı istihdamında uygulanan cezaların caydırıcılığı sağlanacaktır.
YENİ İSTİHDAM ÖZENDİRİLECEK
İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının, aktif işgücü programlarının yaygın hale getirilmesinde ve yeni istihdamın özendirilmesinde kullanımı sağlanacaktır. İşletmelerin kapasite kullanım oranlarının artışıyla birlikte ortaya çıkan ilave işgücü ihtiyacının, mevcut işçilerin haftalık çalışma saatini artırarak fazla mesai ile karşılanması yerine yeni işçi istihdamına yönelmesi teşvik edilecektir. İşgücü piyasasında güvence göz ardı edilmeksizin istihdam türlerinde ve çalışma sürelerinde esneklik sağlanacaktır.
İŞGÜCÜNÜN İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK DÜZEYİ GELİŞTİRİLECEK
Eğitim seviyesi yükseltilmek ve vasıf kazandırılmak suretiyle insanımızın istihdam edilebilirlik düzeyi geliştirilecektir. Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasında güçlü bir bağ tesis edilecek ve işletmelerin ihtiyacı olan nitelik ve nicelikte insan gücünün yetiştirilmesi sağlanacaktır. Beşerî sermayemiz istihdam açığı olan sektörlere yönlendirilecek ve eğitim sistemi buna cevaz verecek şekilde düzenlenecektir. İş ve meslek danışmanlarına istihdam imkânları getirilecek. İş ve meslek danışmanlarına mesleklerine uygun olan alanlarda istihdam imkânları getirilecek ve mağduriyetleri giderilecektir. Yapılacak düzenlemeyle sistemin sürekli yeni mağdurlar üretmesi engellenecektir.
AKTİF İŞ GÜCÜ PROGRAMLARI ETKİNLEŞTİRİLECEK VE YAYGINLAŞTIRILACAK
İşgücünün ortalama eğitim süresi artırılacak, yaşam boyu öğrenme kültürü geliştirilecek, mesleki eğitim standartları yükseltilerek piyasada kabul edilebilirliği artırılacak, özellikle kadınlara dönük mesleki eğitim ve beceri kazandırma programları yaygınlaştırılacak, kendi işini kuracak olanlara girişimcilik eğitimi verilecektir.
Mesleki eğitim, yeniden eğitim, uyum sağlama ve danışmanlık hizmeti sunan özel istihdam büroları desteklenecektir. Engelliler, yoksullar, uzun süreli işsizler, gençler ve kadınların işgücü piyasasına katılımlarını desteklemek ve iş bulmalarını sağlayacak mesleki vasıf kazandırmak için mesleki eğitim programları uygulanacaktır. İş gücü piyasası ihtiyaç analizleri doğrultusunda girişimcilik eğitimi, istihdam garantili programlar, mesleki danışmanlık, rehberlik hizmetleri, işletmelerde eğitim seminerleri, iş gücü yetiştirme ve mesleki eğitim kursları gibi aktif iş gücü programları etkinleştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
MESLEK OKULLARI İLE SANAYİ VE KOBİ’LER ARASINDA SIKI BAĞ KURULACAK
Meslek okulları ile sanayi arasındaki akışkanlığın artırılması sağlanacaktır. Eğitim sistemi ile istihdam piyasasının uyumlaştırılması sağlanacaktır. Bu amaçla üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirecek bir mekanizmanın kurulması, yerel ihtiyaçları ve mevcut potansiyeli dikkate alan bölümlerin üniversiteler bünyesinde açılması, meslekî eğitimin kalitesinin artırılması ve meslek liseleri ile sanayi ve KOBİ’ler arasında da bağ kuracak bir yapının oluşturulması sağlanacaktır. Mesleki eğitim ile yükseköğretim arasında program bütünlüğü sağlanacak, uygulamalı mesleki eğitime ağırlık verilerek işletmelerin ve mesleki teşekküllerin bu süreçte aktif rol üstlenmesi sağlanacaktır.”

Share
#

SENDE YORUM YAZ

3+8 = ?

bahis siteleri gaziantep escort