logo

22 Mayıs 2015

MOBBİNG VAKALARI ARTIŞTA

MOBİNG

 

Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Başkanı Jale Alcan, yeni belediyeler kanunu ile il özel idare personelinin diğer kamu kuruluşlarına devredilmesi sonucu mobbing vakalarında artış yaşandığını söyledi.
Erzurum’da mobbing vakalarının artmaya başladığını belirten Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Başkanı Jale Alcan,” Mobbing vakalarındaki bu artışta gerçekleşen olaylar kadar, mobbingin diğer adıyla psikolojik tacizin bilinirliğinin artması, suç olduğunun ve şikayet sonucunda netice alınabileceğinin çalışanlar tarafından yeni öğrenilmeye başlanılmasının katkısı bulunmaktadır.” dedi.
YENİ BELEDİYELER KANUNUNU İLE MOBBİNG VAKALARI ARTTI
Jale Alcan,”Mobbing sağlık sektöründe doktorundan hemşiresine, ebesinden sağlık teknisyenine eğitimde müdür yardımcıları, öğretmen-öğrenci ve iş kazaları Soma örneğinde olduğu gibi facialardan, felaketlerden ve cinayetlerden sonra ne oluyormuş neler yapabiliriz diye bakılan tüm çalışanlarının çözüm bekledikleri bir sorun. Büyükşehirler il özel idare personelinin diğer kamu kuruluşlarına devredilmesi mobbing vakalarının artış sağlamasında da etkili olmuştur. Mobbinge maruz kalan kişinin; Tazminat Talebi, İşçi Tarafından Haklı Nedenle Fesih, İş Görme Borcunu İfadan Kaçınma, Eşit Davranma Borcuna Aykırılık Ve Ayrımcılık Tazminatı istenmesi gibi hakları bulunmaktadır. İşverenin/vekillerinin mağdura mobbing uygulaması veya başka bir kişinin mobbing uygulamasına göz yummaları, işverenin çalışanı gözetme borcuna aykırılıktır. Mobbing’e maruz kalan mağdur, sözleşmeye aykırılık nedeniyle maddi ve manevi tazminat hükümlerine başvurur. Türkiye’de 10 milyona yakın çalışan iş yerinde psikolojik tacize uğruyor. Mobbing adı verilen bu baskı/yıldırma/psikolojik taciz masum bir kavram değildir, “iş acısı”, “işyeri terörü” olarak da isimlendirilen çağımızın iş vebasıdır. Mobbingi yapan ve destekleyen, mobbingin ortaya çıkışına ve mobbing kültürü oluşmasına elverişli ortam sağlayan kabadayı, dediğim dedik, her şeyin iyisini ben bilirim, kraldan çok kralcı, zorba tipli yöneticilerdir. Bu tip yöneticilik tarzı üzülerek ifade ediyorum ki Türkiye’de yaygın.” diye konuştu.
ÜNİVERSİTELERDE MOBBİNGİN SEÇMELİ DERS OLARAK MÜFREDATA KONULMASI YÖNÜNDEKİ AÇIKLAMALAR SEVİNDİRİCİ
Mobbingin seçmeli ders olarak üniversitelerde ve fakültelerde müfredata konulması yönündeki açıklamaların sevindirici olduğunun altını çizen Jale Alcan sözlerini şöyle devam etti. ”Geçtiğimiz hafta içerisinde YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’tan aldığımız haber üniversitelerde “Toplumsal cinsiyet eşitliği” veya Mobbing dersinin seçmeli ders müfredata konulması yönündeki açıklaması sevindirici, çözüme katkı sağlayacak ancak salt seçmeli ders işyerinde psikolojik tacizin önlenmesinde yeterli değildir. Kanunla, mevzuatla yapabilecek çok şey olduğu gibi mobbingle mücadelede yasal değişikliklerin yanı sıra kültürel yeniden yapılanma; eşitlikçi-dayanışmacı yeni bir kültürün yaratılması kaçınılmazdır. Mobbing ile mücadele derneği bu konuda gerek kurum ve kuruluşlara ve farkındalık eğitimleri mağdurlara ise psikolojik hukuki destek vermektedir çünkü mobbing kişiye yapılıyor sonuçları toplumsal, tesirleri hem sosyal hem de ekonomik anlamda maddi manevi maliyetlere ve mağduriyetlere sebep oluyor.”
ERZURUM’DA MOBBİNG VAKALARI ARTIYOR
Mobbing ile Mücadele Derneği Erzurum Başkanı Jale Alcan,”Erzurum’da hem kamu kurumlarında, hem de özel sektör kurumlarında mobbingin uygulandığını, birçok çalışanın genellikle psikolojik ve bazen de hem fiziksel hatta cinsel taciz olarak bir baskı altına alındığını görmekteyiz. Mobbing ile mücadele derneği olarak bu mağdurları takip ediyoruz. Çünkü mobbing uygulanan çalışanın özgüveni kayboluyor, verimliliği ve performansı düşerek iş yapamaz duruma geliyor, ruh sağlığı bozuluyor süreçte çoğu zaman yalnız kalıyor hatta mağdurların boşanma veya intihara dahi gittiği görülmektedir.” şeklinde konuştu.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

6+10 = ?

bahis siteleri gaziantep escort