logo

Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Eylem Planı Başlangıç Toplantısı yapıldı

 

kTemel faaliyetleri arasında bölge potansiyellerini harekete geçirmek ve bölgede işbirliği kültürünü geliştirmek olan KUDAKA’nın 2012 yılından itibaren uygulamaya başladığı “İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşan TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde mevcut turizm potansiyelini harekete geçirerek değer zincirindeki tüm sektörlerle beraber mümkün olan en yüksek sosyo-ekonomik faydanın sağlanması hedeflemektedir. Bu anlamda sağlık turizmi konusunda mevcut termal ve medikal potansiyeli değerlendirebilmek adına ihtiyaç tespitinin yapılmasına ve bir eylem planının hazırlanmasına karar verildi.

 

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) koordinasyonunda düzenlenen ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Pasinler Belediyesi, Pasin Ovası Belediyeler Birliği, Sağlık Müdürlüğü, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinin katıldığı toplantıda; sektörün altyapı problemlerinden ve çözüm önerilerinden, Azerbaycan, Nahçıvan, Gürcistan ve İran gibi hedef pazarlardaki tanıtım faaliyetlerinin önemine vurgu yapılarak bir vizyon belgesi hazırlanması gerekliliğinin altı çizildi.

 

Önümüzdeki dönemde daha geniş katılımla düzenlenmesi beklenen toplantılarda somut adımlar atılarak sağlık turizmi alanında var olan potansiyelin nasıl geliştirileceği ve nasıl pazarlanacağı hususlarının bir eylem planına bağlanması hedefleniyor.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

7+2 = ?

bahis siteleri