logo

SAVAŞ EĞİLMEZ: “BİRLİKSİZ AVRUPA”

 

savfAtatürk Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Savaş Eğilmez, Avrupa-birligi/ ” target=”_blank” class=”tag”>Avrupa Birliğinin 28 u¨yesi ve yaklaşık 500 milyon tu¨ketici kitlesi ile dünyanın en bu¨yu¨k pazarlarından biri olduğunu ifade ederek, “AB, ekonomik bu¨yu¨klu¨k ac¸ısından ABD’ye es¸ittir. Üye u¨lkelerin toplam milli geliri, 11 trilyon dolar ile ABD milli geliriyle nerdeyse aynıdır.” dedi.
AB’nin bas¸ aktörleri olan Almanya, Fransa ve I·ngiltere’nin gu¨c¸lu¨ bir ekonomiye sahip olmalarına ragˆmen, su¨per gu¨c¸ olma konusundaki digˆer kriterlere sahip olmamalarının birliğin önemli sorunlarından biri olduğunu kaydeden Dr. Eğilmez, “Geçtiğimiz iki bin yılını, ağır şartlar altında iç savaşlarla geçiren Avrupa, kültürel, sosyal, siyasal ve coğrafi açılardan derin bir şekilde bölünmüştür. Avrupa kıtasında yüzyıllar boyunca, arkasında farklı tipten insanlar, farklı tarihler ve kültürler bırakan birçok devlet kurulmuş, farklı siyasetler geliştirmiş ve yıkılmıştır. Bu anlamda, bütün bu farklı kültürleri tek bir çatı altında toplamaya yönelik olan ve 70 yıldır süre gelen Avrupalı milleti oluşturma projesi henüz başarıya ulaşamamış ve ulaşacak gibi de gözükmemektedir. “ diye konuştu.
bugün de Avrupa Milleti fikri, milliyetçi dirençlerle karşılaşmış, tıkanma noktasına gelmiştir.” diyen Dr. Savaş Eğilmez, şöyle konuştu.
“Avrupa’da meydana gelen krizin farklı birçok nedeni olsa da temelinde yatan sebep, vatandaşların bölgesel kimliklerine ve milliyetlerine, uluslarüstü kimlikten daha fazla değer veriyor olmalarıdır.
Avrupa Birliği’nin oluşturmaya çalıştırdığı sistemin, birlikten memnun olmayan milliyetçi cephenin daha da güçlenmesiyle işleyemez duruma gelmesi güçlü bir olasılıktır. Bu da Avrupa birliğinin yönetilemez bir hal almasına neden olabilir.
AB’nin kendi hedeflerine ulas¸abilmek ic¸in daha uzun bir zamana ihtiyacı oldugˆu ortadadır. Henu¨z kendi politikalarını destekleyecek bir askeri güce sahip olmayan AB’nin örneğin Orta Doğu krizinde go¨sterdigˆi bo¨lu¨nmu¨s¸ go¨ru¨ntu¨su¨yle küresel ve hatta bölgesel sorunlarda dahi birlikte hareket edememeleri, özellikle Avrupanın enerjiye olan bagˆımlılıgˆı, kıtada yaşanan sıkıntılı sürecin uzun bir süre daha devam edeceğini işaret etmektedir.
Avrupa Birligˆi’nin önünde iki seçenek varmış gibi görünüyor. Bunlardan birisi Almanya, Fransa veİngiltere u¨c¸lu¨su¨nu¨n kendi aralarındaki anlaşmazlıkları sonucu birlik tamamen dağılacak.
Bu seçeneklerden ikincisi de Fransa ve İngiltere’nin Avrupa politikalarını belirleme konusunda Almanya’nın liderliğini kabullenmek zorunda kalacaklar.”

Share
#

SENDE YORUM YAZ

10+1 = ?

403 Forbidden

403 Forbidden


openresty