logo

TÜİK, Dünya Nüfus Günü 2016 verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü 2016 verilerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Türkiye nüfusunun 2015 yılında %49,8’ini oluşturan kadın nüfusunun %11,3’ünü 13-19 yaş grubunda bulunan genç kızlar oluşturdu. Bu oranın en yüksek olduğu ilk üç il sırasıyla; %17,3 ile Şırnak, %17,2 ile Ağrı ve %17 ile Siirt oldu. Oranın en düşük olduğu ilk üç il ise sırasıyla; %8,4 ile Tunceli, %8,9 ile Muğla ve %9 ile İzmir oldu.
2014 yılında 13-19 yaş grubundaki nüfus ve toplam nüfus içindeki oranı 11,8 olurken 2015 yılında 13-19 yaş grubundaki nüfus ve toplam nüfus içindeki oranı 11,6 oldu.
Erzurum’da kadın nüfusun %14,1’ini 13-19 yaş grubu genç kızlar oluştururken, Toplam evlenme sayısı 5 830, Toplam 16-17 yaş gurubunda evlenen kız çocuğu sayısı 451, Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranı (%) 7,7 oldu.
Erzincan’da nüfusun %11,7’sini 13-19 yaş grubu genç kızlar oluştururken, Toplam evlenme sayısı 1 404, 16-17 yaş gurubunda evlenen kız çocuğu sayısı 62, Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranı (%) 4,4 oldu.
Bayburt’ta kadın nüfusun %12,8’ini 13-19 yaş grubu genç kızlar oluştururken, Toplam evlenme sayısı 495, 16-17 yaş gurubunda evlenen kız çocuğu sayısı 31, Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranı (%) 6,3 oldu.
GENÇ KIZLARIN YAŞADIĞI HANEHALKLARININ %73,6’SI ÇEKİRDEK AİLE
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2015 yılı sonuçlarına göre, 13-19 yaş grubundaki genç kızların yaşadıkları hane halkı tipleri incelendiğinde; %73,6’sının çekirdek aileden, %25,3’ünün ise geniş aileden oluşan hane halklarında yaşadığı görüldü. Diğer yandan %1,2’sinin ise çekirdek aile bulunmayan hane halkı veya tek kişilik hane halklarında yaşadığı gözlendi.
Ülkemizde, 13-19 yaş grubunda genç kız bulunan çekirdek ailelerin %1,4’ünde baba ve çocuklar, %6,7’sinde ise sadece anne ve çocuklar yaşamaktadır.
GENÇ KIZLARIN %61,6’SI ÜYESİ OLDUĞU HANEYE AİT KONUTTA YAŞAMAKTADIR
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2014 sonuçlarına göre, 15-19 yaş grubundaki genç kızların %61,6’sının üyesi olduğu hanehalkına ait konutta, %21’inin ise kirada oturduğu görüldü. Diğer yandan genç kızların %17,4’ünün yaşadığı konutun mülkiyet durumu lojman veya diğer’dir.
GENÇ KIZLARIN %18,9’UNUN YAŞADIĞI KONUTTA SICAK SU SİSTEMİ YOKTUR
Türkiye’de, 2014 yılı verilerine göre 15-19 yaş grubundaki genç kızların %81,1’inin yaşadığı konutta sıcak su sisteminin bulunduğu, %18,9’unda ise sıcak su sisteminin mevcut olmadığı görüldü. Ayrıca genç kızların %91’inin yaşadığı konutlarda tuvalet konutun içindedir.
GENÇ KIZLARIN EN ÖNEMLİ KONUT PROBLEMİ BAKIM VE İZOLASYON OLDU
Genç kızların %42,2’sinin oturdukları konutta izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşandığı görüldü. Diğer yandan %40,4’ünün oturduğu konutta “sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb.” sorunlar yaşandığı, %24,5’inin oturduğu konutun odalarının ise yeterli gün ışığı almadığı görüldü.
GENÇ KIZLARDA İŞSİZLİK ORANI GENÇ ERKEKLERDEN DAHA YÜKSEK OLDU
Hanehalkı İşgücü Araştırması, 2015 sonuçlarına göre, 15-19 yaş grubu genç kızlarda işsizlik oranı %18,4 iken erkeklerde %15,6 olarak gerçekleşti. Genç kızlarda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,3 puan artarken, genç erkeklerde bu oran 0,6 puan düşüş gösterdi.
Aynı araştırma sonuçlarına göre, 2015 yılında genç kızlarda istihdam oranı bir önceki yıla göre 0,8 puan artış göstererek %15,1’e yükseldi. Genç erkeklerde ise bu oran bir önceki yıla göre değişmeyerek %31,7 oldu.
ORTAÖĞRETİMDE NET OKULLAŞMA ORANI KADINLARDA ARTTI
Ortaöğretimde net okullaşma oranı kadınlar için 2014/’15 öğretim yılında %79,3 iken 2015/’16 öğretim döneminde artarak %80,2 oldu. Erkeklerde bir önceki dönemde %79,5 olan bu oran, 2015/’16 öğretim döneminde %79,4’e geriledi.
Ortaokulda net okullaşma oranı ise kadınlarda, bir önceki döneme göre artış göstererek %94,3’ten %94,4’e yükseldi. Erkeklerde ise net okullaşma oranında bir önceki döneme (%94,4) göre bir değişiklik olmadı.
YÜKSEKÖĞRETİMDE NET OKULLAŞMA ORANI ERKEKLERDE AZALIRKEN KADINLARDA ARTTI
Kadınlarda, 2013/’14 öğretim yılında %40,9 olan yükseköğretimde net okullaşma oranı, 2014/’15 döneminde %41,1’e yükseldi. Erkeklerde ise bu oran bir önceki yıla göre azalarak %38,9’dan %38’e düştü.
EĞİTİM HARCAMALARI 2014 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %13,2 ARTTI
Türkiye’de eğitim harcamaları 2014 yılında 2013 yılına göre %13,2 artarak 113 milyar 571 milyon TL oldu. Bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyi %20,4 ile ortaöğretim olurken, yükseköğretim %16,4 ile onu izledi.
Yapılan eğitim harcamalarının %77,7’si devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hane halklarının yaptığı harcamaların payı ise %19,8 oldu.
ÖĞRENCİ BAŞINA YAPILAN EĞİTİM HARCAMASI SON ÜÇ YILDA ARTTI
Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre %8,9 arttı. Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2011 yılında 3 bin 819 TL olurken, 2014 yılında ise 5 bin 403 TL olarak gerçekleşti.
Eğitim düzeylerine göre harcamalar değerlendirildiğinde, 2014 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 13 bin 246 TL ile yükseköğretim olurken öğrenci başına harcamanın en çok arttığı eğitim düzeyi ise ortaöğretim oldu. Öğrenci başına eğitim harcamaları ortaöğretimde 2014 yılında 2013 yılına göre %14,7 artış gösterdi. Bunu %9,5 ile ilkokul takip etti.
ÜNİVERSİTELERDE EN ÇOK KAYIT YAPTIRILAN ALAN İŞ VE YÖNETİM OLDU
Ülkemizde 2014/’15 öğretim yılında 333 bin 607 kız, 373 bin 615 erkek öğrenci lisans bölümlerine yeni kayıt yaptırdı. Kız öğrencilerin %27,3’ü iş ve yönetim, %17,1’i sosyal bilimler ve davranış bilimleri ve %11,5’i öğretmen eğitimi ve eğitim bilimleri alanlarına kayıt yaptırdı. Erkek öğrencilerin ise %37,7’si iş ve yönetim, %14’ü sosyal bilimler ve davranış bilimleri ve %11,6’sı mühendislik ve mühendislik işleri alanlarına kayıt yaptırdı.
RESMİ KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ DÜŞTÜ
Ülkemizde kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşı 2011 yılında 23,3 iken 2015 yılında 23,9 yaş oldu. Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi veri tabanından üretilen evlenme istatistiklerine göre 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2014 yılında %5,8 iken 2015 yılında %5,2’ye düştü.
Kız çocuk evlenmelerinin en fazla olduğu il, %15,3 ile Kilis oldu. Bu ili sırasıyla; %15,2 ile Kars ve %15,1 ile Ağrı izledi. Bu resmi evlenmelerin en az olduğu iller ise sırasıyla; %1 ile Tunceli, %1,5 ile Rize ve %1,6 ile Trabzon oldu.
ADÖLESAN DOĞURGANLIK HIZI DÜŞTÜ
Ülkemizde, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısı olarak tanımlanan adölesan doğurganlık hızı, 2010 yılında binde 34 iken, 2015 yılında binde 25’e düştü. Diğer bir ifadeyle, 2015 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 25 doğum düştü.
Doğum İstatistikleri, 2015 sonuçlarına göre adölesan doğumlardaki babaların %44’ünün 25-29, %39,8’inin 20-24, %9,5’inin 30-34 yaş grubunda ve %5,3’ünün ise 20 ve daha düşük yaşta olduğu görüldü.
İNTİHAR EDEN KADINLARIN %18’İNİ 15-19 YAŞ GRUBUNDAKİLER OLUŞTURDU
İntihar eden kişiler yaş grubuna göre incelendiğinde, 2015 yılında intihar eden kadınlarda en yüksek intihar oranının %18 ile 15-19 yaş grubunda olduğu görüldü. Aynı yaş grubundaki erkeklerde ise bu oran %7,7 oldu.
GENÇ KIZLARDA İNTİHAR HIZI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTTI
İntihar hızı 13-19 yaş grubundaki genç kızlarda 2014 yılında yüz binde 4,10 iken, 2015 yılında yüz binde 4,23’e yükseldi. Genç erkeklerde ise 2014 yılında yüz binde 5,83’ten 2015 yılında yüz binde 4,35’e düştü.
GENÇ KIZLAR EN ÇOK DIŞSAL YARALANMA VE ZEHİRLENME NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Ölüm Nedeni İstatistikleri, 2015 yılı sonuçlarına göre,13-19 yaş grubundaki genç kız ölümlerinin %32,6’sı ve genç erkek ölümlerinin ise %52,9’u dışsal yaralanma ve zehirlenmeler sonucunda gerçekleşti. Bu ölüm nedenini kızlarda (%18,8) ve erkeklerde (%11,7) iyi huylu ve kötü huylu tümörlere bağlı ölümler izledi. Kızlarda (%12) ve erkeklerde (%10,5) en çok gerçekleşen diğer bir ölüm nedeni de sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları oldu.
GENÇ KIZLARIN BOY ORTALAMALARI 162 CM, KİLO ORTALAMALARI İSE 55,8 KG OLDU
Türkiye sağlık araştırması sonuçlarına göre, 15-19 yaş grubundaki genç kızların boy ortalamaları, 2014 yılında 2008 yılında olduğu gibi 162 cm oldu. Genç kızların boy ortalamalarında önemli bir değişiklik olmazken, genç erkeklerin boy ortalaması 2 cm artarak 173,3 cm oldu. Genç kızların kilo ortalaması 2014 yılında 2008 yılına göre 1 kg artarak 55,8 kg oldu. Genç erkeklerde ise aynı dönemde kilo ortalaması 2,6 kg artarak 66,3 kg oldu.
GENÇ KIZLARIN %11,4’ÜNÜN FAZLA KİLOLU, %2,2’SİNİN İSE OBEZ OLDUĞU GÖRÜLDÜ
Genç kızların (15-19 yaş grubu) vücut kitle indekslerine göre %64,4’ünün kilosunun normal değerlerde olduğu görüldü. Genç kızların %11,4’ünün fazla kilolu, %2,2’sinin obez ve %22’sinin ise düşük kiloludur. Aynı yaş grubundaki genç erkeklerin, vücut kitle indekslerine göre %70’inin kilosunun normal değerlerde olduğu; %15,1’inin fazla kilolu, %2,5’inin obez ve %12,4’ünün ise düşük kilolu olduğu görüldü.
GENÇ KIZLAR UYKU DIŞINDA EN FAZLA EĞİTİME ZAMAN AYIRDI
Zaman kullanım araştırması sonuçlarına göre; 2014-2015 döneminde uykudan sonra en fazla zamanın 13-19 yaş grubundaki genç kızlarda 3 saat 11 dakika, aynı yaş grubundaki genç erkeklerde ise 2 saat 59 dakika ile eğitime ayrıldığı görüldü. Eğitim faaliyetini, genç kızlarda 2 saat 43 dakika, genç erkeklerde ise 2 saat 34 dakika ile yemek ve diğer kişisel bakım faaliyetleri izledi.
GENÇ KIZLAR HOBİ VE OYUNLARA GENÇ ERKEKLERDEN DAHA AZ ZAMAN AYIRDI
Genç kızların gün içinde hobi ve oyunlara ayırdıkları ortalama süre 25 dakika olurken, genç erkeklerde bu sürenin 34 dakika daha fazla olduğu görüldü. Benzer şekilde gün içinde istihdama ayrılan süre incelendiğinde; genç kızlarda 35 dakika olan bu sürenin, genç erkeklerde 1 saat 31 dakika olduğu görüldü.
GENÇ KIZLARIN EN FAZLA YAPTIĞI SOSYAL FAALİYET %92,7 İLE TV İZLEMEK OLDU
Son dört hafta içinde, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek üzere yaptıkları eğlence ve kültür faaliyetleri incelendiğinde; kızların %92,7, erkeklerin de %94 ile en fazla yaptıkları faaliyetin televizyon (TV) izlemek olduğu görüldü.
Bu faaliyeti kızlarda sırasıyla %66,8 ile kitap okumak, %65,6 ile akraba ziyareti, %49,7 ile arkadaş ziyareti ve %41,7 ile sosyal medyada vakit geçirmek izledi. Erkeklerde ise sırasıyla; %62,7 ile sosyal medyada vakit geçirmek, %60,7 ile akraba ziyareti, %60,3 arkadaş ziyareti ve %48,8 ile kitap okumak izledi.
GENÇ KIZLARIN GÜN İÇİNDE EN AZ ZAMAN AYIRDIKLARI FAALİYET SPOR OLDU
Gün içinde en az zaman ayrılan faaliyet, 13-19 yaş grubundaki genç kızlar için 7 dakika ile spor ve doğa sporları oldu. Spordan sonra en az zaman ayrılan faaliyetlerin, 20 dakika ile gönüllü işler ve toplantılar, 25 dakika ile hobiler ve oyunlar ve 35 dakika ile de istihdam olduğu görüldü.
Aynı yaş grubundaki genç erkeklerin gün içinde en az zaman ayırdıkları faaliyet 15 dakika ile gönüllü işler ve toplantılar oldu. Bunu 30 dakika ile spor ve doğa sporları ve 33 dakika ile hanehalkı ve aile bakımı izledi.
GENÇ KIZLARDA LİSANSLI SPORCU SAYISI YILLARA GÖRE ARTTI
Federasyonlara bağlı 13-19 yaş grubunda bulunan lisanslı kız sporcu sayısı 2007 yılında 34 bin 786 iken 2015 yılında bu sayı 428 bin 931’e yükseldi. Aynı yaş grubundaki erkeklerde 2007 yılında 68 bin 435 olan lisanslı sporcu sayısı, 2015 yılında 816 bin 485’e yükseldi. Başka bir ifadeyle lisanslı genç erkek sporcu sayısı genç kız sporcu sayısının yaklaşık iki katı oldu.
GENÇ SPORCULARIN KAZANDIKLARI MADALYA SAYISI ARTTI
Yıldız, Genç ve Ümit kategorilerinde kız sporcuların Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda kazandıkları madalya sayısı 2007’de 47 iken, 2015 yılında bu sayı 141’e yükseldi. Aynı dönemde erkeklerde kazanılan madalya sayısı ise 82’den 222’ye yükseldi.
GENÇ KIZLAR EN ÇOK VOLEYBOL FEDERASYONUNA BAĞLI SPOR YAPMAKTADIR
Türkiye’de 2015 yılında genç sporcuların bağlı oldukları federasyonlara bakıldığında; kızlarda %14,3 ile ilk sırada voleybol federasyonunun yer aldığı görüldü. Voleybolu sırasıyla, %13,2 ile satranç ve %9,5 ile de tekvando federasyonları izledi. Erkeklerde ise %16,9 ile satranç ilk sırada yer alırken, bunu %10 ile tekvando ve %8,7 ile basketbol federasyonları takip etti.
GENÇ KIZLAR ERKEKLERE GÖRE DAHA AZ BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANDI
Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2015 yılı sonuçlarına göre son üç ay içinde 16-19 yaş grubundaki genç kızların bilgisayar kullanma oranı aynı yaş grubundaki erkeklere göre 13,2 puan daha az oldu. Genç kızlarda bilgisayar kullanma oranı %66,5 olurken, genç erkeklerde bu oran %79,7 oldu.
Aynı araştırma sonuçlarına göre 2015 yılında son üç ay içinde 16-19 yaş grubundaki genç kızların internet kullanma oranı aynı yaş grubundaki erkeklere göre 12,9 puan daha az oldu. Genç kızlarda internet kullanma oranı %70,9 olurken, genç erkeklerde bu oran %83,8 oldu.

TÜİK DÜNYA NÜFUS GÜNÜ 2016 VERİLERİNİ AÇIKLADI (İHA/ERZURUM-İHA)

Share
#

SENDE YORUM YAZ

8+6 = ?

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx