logo

26 Ocak 2016

Türk’lerde Başkanlık sistemi

image
Ömer ÖZDEMİR,
Son günlerde Tartışma konusu olan ” BAŞKANLIK” Sistemine; Türklerin yabancı olmadığını belirterek, eski Türklerde KUT anlayışının (Türkler devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanıyorlardı. Tanrı tarafından verilen bu yönetme hakkına kut diyorlardı. Kut’un kan yoluyla hükümdarın tüm erkek çocuklarına geçtiğine inanıyorlardı.) hakim olduğunu ve Devlet bu şekilde yönetildiğini ifade etti.
Türk devletleri, var oldukları çağın şartları içerisinde idarelerinde mutlakıyet yerine demokratik yöntemleri tercih etmişlerdir. Roma veya Pers gibi güçlü devletlerin vatandaşları ağır vergiler ve despot yönetim şartları içerisinde ezilirken, süper güç konumunda olan Asya Hunları, Avrupa Hunları, Göktürkler,
Büyük Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti gibi Türk devletleri vatandaşlarıyla beraber güçlenmişlerdi. Böyle bir yapıyı sağlayabilmenin tek yolu, günün şartlarına göre demokratik bir sistem oluşturmaktır.İslamiyet’in kabulü ile beraber Kut Anlayışı sadece şekil değiştirmiştir. Ancak mantık gene aynıdır. Sadece İslamiyet’in getirdiği kurallar çerçevesinde Kut Anlayışı devam etmiştir. Artık Sultanlar, Halife’den menşur alarak saltanatlarını güçlendirmişler ve meşrulaştırmışlardır.
Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’e verilen Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı ünvanı, kendisinin saltanatını dini açıdan pekiştirmiştir. Osmanlı Devleti’nde de Kut Anlayışı devam etmiştir. Devleti, kuruluştan yıkılışa kadar yöneten hanedan aynıdır ve tektir. Çünkü Kut Anlayışı’na göre devleti yönetme yetkisi Osman oğulları Ailesi’ne aittir ve Kut Anlayışı da babadan oğla geçmiştir. Kut Anlayışı hem halk hem de ordu üzerinde çok etkili olmuştur. şimdi ise
TÜRKİYE’de tartışılan Başkanlık sistemi Ülke içinde mevcut bulunan,Başbakan- Cumhurbaşkanı gibi çift başlı yönetim tarzının son bulması demektir.Dönemin Başbakanı olan Bülent Ecevit ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in Birbirleriyle tartışmaları sonucu,Ülke büyük bir krize girmiş ve ülke ekonomisi dibe vurmuştur. Ayrıca evvelce seçimlerde Siyasi partilerin az oy farklarıyla Sandıklardan çıkması ve koalisyon hükümetleri kurulmasına sebep olmuş bu ise genelde Başarısızlıkla sonuçlanarak ülkeye her zaman zararı dokunmuştur. Şimdi ki konumuz olan ” BAŞKANLIK” sistemi oylama sonucunda seçilen,
Başkan Türkiye devletini en yetkili bürokratı konumunda olacak ve tek elden yönetecektir. bu durumu Halkın çabuk kabul edecek ve kavrayacak kanısındayım. modern devletlerin kullandığı, Başkanlık sistemlerinden örnekler alınarak Siyasi bir yoğurmadan sonra, İlk defa kullanılacak olan Başkanlık sisteminin TÜRKİYE Cumhuriyetine faydalı olacaktır.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

5+5 = ?

bahis siteleri