logo

YATALAK HASTALARIN EN ÖNEMLİ İHTİYACI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

 

ıyFizyoterapist Gökhan Aygül, “Günümüzde bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak bir yandan kazalar sonucu oluşan komplikasyonlar azalmakta, yaşam süresi uzamakta, diğer yandan kronik hastalıkları olan ve afetler yada kazalara maruz kalıp yaşama dönen özürlü kişiler için yaşamı daha kolay hale getirme gereksinimleri önem kazanmaktadır.” dedi.
Bu bağlamda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon programları, eğitim, danışmanlık, bakım ve tedavi uygulamaları gibi hizmetlerle yürütülmekte olduğunu ifade eden Fizyoterapist Gökhan Aygül, şu bilgileri verdi:
Rehabilitasyon, bireyin ailesi ve toplum ile yeniden bütünleşmesini sağlayarak, fonksiyonlarını optimal düzeyde sürdürmesini sağlar. Bunun yanında rehabilitasyonun Sekonder problemlerin (spastite, bası yaraları, kontraktür) ve fiziksel deformitelerin önlenmesi, Sakat bireylerin koltuk değneği, baston, yürüteç, tekerlekli iskemle, protez, ortez gibi günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırıcı yardımcı cihazlar kullanarak kendi yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilmesi, Hastalıktan etkilenmiş organ ve sistemlerin fonksiyonel kapasitesinin artırılması, Hastalıktan etkilenmemiş organ ve sistemlerin güç ve kapasitelerinin artırılması, Kronik hastalığa sahip bireylerin var olan fonksiyonlarının ve öz-bakım gücünün artırılması, Hastanede kalış süresinin kısaltılması, Sosyal ve iş çevresini uygun hale getirerek ve psikolojik destek sağlayarak bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi gibi amaç ve yararları vardır
Hastalık geçiren kişinin ilk tedavileri yapıldıktan sonra durumu stabil hale gelince rehabilitasyon tedavisine başlanmalıdır. Hastalara ilk tedavi yattıkları serviste başlar ve sonrasında fizik tedavi bölümün de daha sonra ise hastanın evinde devam eder.
Bu süreç hasta toparlanana kadar yada istenilen seviyeye gelene kadar aktif bir şekilde devam eder. Belli süre hastanede tedavi alan hastalar taburcu edildikten sonra evde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına devam eder.
Bu uygulamaları iyi bir fizyoterapistin yapması rehabilitasyonun verimini arttırır ve hastanın kısa zamanda toparlanmasını sağlar. Fizyoterapistin olmadığı durumlarda ise hasta yakınları bir fizyoterapistten yardım alarak kendilerinin yapabilecekleri kadarını hastaya uygularlar.
İyi bir tedavi ve bakım sonucunda hastalarda bası yaraları oluşmaz. Hastaların kas yapılarında kısalma olmaz. Hasta da dolanım problemleri olmaz. Hastada solunum problemleri yaşanmaz Hasta da solunum problermlerine bağlı olarak ortaya çıkan akciğer hastalıkları riski minimalize olur. Hasta kısa sürede oturma dengesini ayakta durma dengesini sağlar Hastanın toparlanması en kısa sürede olur.
Rehabilitasyon; fizyoterapi, kas eğitimi, beslenme eğitimi, psikoterapi, gevşeme teknikleri, genel sağlığı koruma ve geliştirme, öz-bakım eğitimi, kullanılan ilaçlarla ilgili eğitim, taşıma, ev içi düzenleme, iş rehabilitasyonu, konuşma rehabilitasyonunu kapsayan programları içermektedir. Nörolojik (serebrovasküler olay, multiple skleroz, lateral skleroz, myestania gravis), romatolojik (romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit), pulmoner (kronik obstrüktif akciğer hastalıkları), ortopedik, kas-hareket sistemi hastalıklarında ve amputasyonlarda, yatağa bağımlı hastalarda, travmatik beyin ve spinal kord yaralanmalarında, kronik böbrek yetmezliği, AİDS gibi hastalıklar ve yanıklarda, doğumsal hastalıklarda (serebral palsy), kanserlerde, Ağrı yö-netiminde, kalp ve yaşlılığa bağlı gelişebilecek sorunlarda rehabilitasyon programları uygulanmaktadır. Sakatlığın sürekli olduğu durumda birey iş gücüne dönemiyorsa, bireyin bedensel ve mental durumu incelenerek durumuna uygun yeni bir işin kazandırılması konusunda eğitim verilmesi ve sonra yeni işe göre bireyin istihdamının yapılması da rehabilitasyon kapsamındadır
Gecikmiş veya hiç tedavi uygulanmamış hastalarda durum bunların tam tersi olup hastanın ve hasta yakınlarının işini baya bir zorlaştırmaktadır. Eklem de oluşan bir problem kas yapıdan oluşan bir problem hastaya ciddi sıkıntılar çıkarmaktadır. Hasta ile birlikte ona bakan yakınları da ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. En basiti bir bezini bile değişirken kaskatı olmuş birini cevirmek hareket ettirmek oldukça zor ve sıkıntılı olmaktadır. Ayrıca bu tarz hastalar da ciddi solunum sıkıntıları akciğer sekresyonları ve nefes darlıkları görülmekte ve zamanla bu durum daha kötü hal almaktadır.
Ayrıca bakımı iyi yapılmayan hastalarda bası yaraları oluşmakta bu yaralar derinleşmekte ve ciddi bir hal almaktadır. Açık yaralar ciddi bir enfeksiyona neden olmakta ve hastalara daha ciddi bir problem yaşatmaktadır
Bu bağlamda yatan hastalara fizik tedavi ve rehabilitasyon ciddi bir önem arz etmekte ve hastaların durumunu iyiye mi kötü ye mi gideceğini belirlemektedir. Hastaları en kısa zamanda uzman ellerde tedavi ettirmek onlara bu mücadelede yapılacak en büyük destektir.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

8+8 = ?

bahis siteleri