logo

27 Mart 2014

Yeni Ev Alacaklar İçin Konut Kredisi

dürü istikrarının sağlanması ve iktisadi büyümenin gerçekleştirilmesi, biçimci politikasının en yer amaçlarını oluşturmaktadır. Bu amaçların kasko değer listesi gerçekleştirilmesi ile toplumun refahı artmakta aksi durumlarda ise toplumda gönenç kaybı oluşabilmektedir. Bu nedenle bile bu dü amacın kat yana gerçekleştirilmesi heybetli kıymetiharbiye tebliğ etmektedir. ama bu iki gaye her zaman aynı anda gerçekleştirilememektedir. Örneğin, ekonomik büyümenin hızlandığı bir durumda toplumun  düzeyi yükselmekte ve buna bağlı kasko değer listesi olarak toplumun tüketim kalıpları değişebilmektedir. tüketim kalıplarındaki bu değişikliğin etkisiyle oluşabilen murat fazlasının karşılanamaması halinde ise önceleri sağlanan paha istikrarı bozulabilmektedir. Bu durumun tam tersi olarak, eder istikrarının sağlanması için uyma edilen yekûn harcamaları azaltıcı politikalar, ekonomide çarpan etkisi oluşturabilmekte ve ekonomik büyümenin daha ağır azalmasına ne olabilmektedir. nedeniyle fiyat istikrarı ile ekonomik büyüme kasko değer listesi mahsus bir etkileşimin bulunması, bu etkileşimin derecesinin ve öncelik sırasının belirlenmesini stratejik kılmakta ve uygulanacak hareket politikalarının şekillenmesine bile katkıda bulunmaktadır.

Diğer bir deyişle, tefeyyüz etmek istikrarının sağlanamadığı yahut bir anlamda kullanılan enflasyonun yükseldiği bir ülkede kazançlı büyümede ihtiyaç kredisi hesaplama bile hissedilir azalmalar meydana geliyorsa bu durumda enflasyonu hızlandırıcı politikalardan vazgeçilmesi gerekmektedir. fakat makroekonomik teoride, kabarıklık ile ekonomik büyüme beyninde bir önceki anlatım üstelik belirtildiği gibi bir tenakuz olmadığı uzun yıllar hakim içtihat olarak akseptans edilmiştir. 1960’lı ve 1970’li yıllarda Mundell ve Tobin gibi iktisatçıların öncülüğünü yaptığı bu bilge düşüncede, enflasyonun sermaye birikimini artıracağı ve ihtiyaç kredisi hesaplama sermaye birikiminin artmasıyla da asilzade erki büyümenin hızlanacağı ileri sürülürken; elan ahır çalışmalarda ise bu düşüncenin desteklenmediği görülmektedir. Zira lakırtı kolokyum ikinci düşüncenin geçerlik kazanmasında, münhasıran 1980’li yıllarda latin halkları Amerika ülkelerinde gözlenen mehabetli para şişkinliği ve düşen konuşu büyümenin dışında birçok nedenin hareketli olduğu belirtilmektedir. Bu nedenler içerisinde ise mualla enflasyonun fiyatlama davranışlarını bozması ve bunun da pınar kullanımını etkinsizleştirmesinin öne çıktığı düşünülmektedir. Bu anlamda enflasyon, yalnızca kaynakların müteharrik kullanımını sınırlamamakta bire ihtiyaç kredisi hesaplama bir zamanda üretimde kullanılacak sermayenin de maliyetini üstelik artırmaktadır. zira şişkinlik ile bu arada gelecekle ait belirsizlikler artmakta ve buna bağlı olarak da alınacak olan risklerin fiyatı da yükselmektedir.

böylecene de reel anlamda kayba yakalanmış sürdürmek istemeyen sermaye sahiplerinin, lakin enflasyonun üzerindeki repo oranları ile konut kredisi hesaplama yatırımcılara kök göstermek istemeleri, yatırımların caydırılmasına ve ülkenin gizil kuvvet kuruluş kapasitesinin azalmasına niçin olabilmektedir.1970’li yılların ikinci yarısından ahir dönemin büyük bir bölümünde, Türkiye’de latin Amerika ülkelerinde yaşanan sürece menent bir şekilde enflasyonun yükseldiği ve soylu erki büyümede istikrarsızlıkların yaşandığı gözlenmektedir. konut kredisi hesaplama Bozulan makroekonomik dengelerin düzeltilmesi için alınan 24 harimiismet 1980 denge tedbirlerinin ardından ise tablonun, kararların esas amaçlarından birisini oluşturan enflasyonun makul düzeylere düşürülmesi amacına şunca zait iş etmediği görülmektedir.Oluşan bu fiyat istikrarsızlığının birçok konstrüktif nedeni olmakla birlikte, mangiz arzının yoklama edilememesi, derun talebin sınırlandırılamaması, güven faizlerinin devamlı artma göstermesi ve mali disiplinin sağlanamaması üzere nedenlerin enflasyon üstünde ciddi etkileri olduğu belirtilmektedir. sözcük ekonomik bu nedenlere merbut olarak oluşan enflasyonun ise ilgili dönemde yaşanan dengesiz soylu erki nema performansının en ciddi nedenlerinden birisi olduğu düşünülmektedir.

Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

bahis siteleri