logo

25 Aralık 2015

ERZURUM İL GÖÇ İDARESİ YABANCILARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

 

fErzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafındansağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yabancılara yönelik olarak; çeşitli kamu kurumlarının, ülkemizde yaşayan sığınmacıların ve ilimizAtatürk Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrencilerin katıldığı bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıda uzman personel tarafından kendilerine hukuki, sosyal, ekonomik, sağlık ve eğitim alanında ne gibi hakları olduğu anlatıldı. Türkiye coğrafi konumu itibariyle yabancılar için doğu ile batıyı birleştiren doğal bir köprü konumundadır. Bu durumun en önemli nedeni, Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik önemden kaynaklanmaktadır. Göç yolları düşünüldüğünde, Türki¬ye coğrafi konumu itibariyle yabancılar için Doğu ile Batıyı birleşti¬ren doğal bir köprü konumundadır. Bir diğer sebep ise, Türkiye’nin artan ekonomik gücü ve sahip olduğu siyasi istikrardır. Göç hare¬ketleri açısından Türkiye’nin “geçiş ülkesi” konumu son yıllarda değişime uğramış ve ülkemiz aynı zamanda bir “hedef ülke” konumuna gelmiştir. Bu bağlamda, göç sorunlarının etkin yönetimi açısından, dünyada¬ki örnekleri gibi, görev alanına yönelik strateji ve güncel politikala¬rı geliştirip uygulayan, insan hakları odaklı, nitelikli personel ve sağlam bir alt yapıyla donanmış, yetkin bir kurumsal yapılanmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeplerden dolayı, Türkiye göç konusun¬da daha etkin politikalar belirleyebilmek ve uygulayabilmek için yeni düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemelerin en önemlisi, 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’dur. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile kurulmuştur. 6458 sayılı Kanunun 103 üncü maddesi Genel Müdürlüğün kuruluşunu düzenlemektedir.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

5+8 = ?

bahis siteleri Betboo giriş