Atatürk Üniversitesi bölge hayvancılığına katkı sunmaya devam ediyor

Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ile birlikte eş zamanlı olarak faaliyetlerine başlayan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, bölge hayvancılığına hizmet etmeye devam ediyor.

Açıldığı günden itibaren artan talebi karşılamak üzere fiziki ve teknik alt yapısını güçlendirilen hayvan hastanesi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı`nın öncülüğünde yürütülen projeler ve yatırımlarla kısa bir süre içerisinde ülkenin önde gelen üniversite hayvan hastanelerinden birisi haline geldi. Hastane, bölge hayvancılığına sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören Veteriner Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı çalışmaları için de laboratuvar işlevi görüyor. Rektör Çomaklı: "Amacımız topluma katkı sağlamak" Başlatmış oldukları tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik projelerin birçoğunda başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Rektör Çomaklı, ?Özellikle Veteriner Fakültemiz bünyesinde hizmet veren Mobil Hayvan Hastanemiz bölgemize can suyu olmuş durumda. Yine bölgenin en büyük hayvan hastanesine sahip olan Atatürk Üniversitesi, çevre illere de hizmet veriyor. Amacımız bilimsel ve akademik çalışmaların yanında topluma ve toprağa katkı sağlamaktır? dedi. Üniversitelerin çalışma kapsamları arasında yer alan topluma katkı misyonunun Atatürk Üniversitesi bünyesinde oldukça başarılı bir şekilde uygulandığını vurgulayan Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bölge çiftçisini yakından tanıdığını, dertlerini ve sıkıntılarını çözmek için bütün imkanlarını seferber ederek çalıştığını ifade ederek, ?Ülkesine faydalı öğrenciler yetiştirmenin yanı sıra halka ve üreticiye dokunmayı, topluma fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Ülkemizin bu konuda ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz? ifadelerini kullandı. Veteriner Fakültesinin yapmış olduğu çalışmalara ilişkin bir değerlendirmede bulunan Rektör Çomaklı şu bilgileri paylaştı: "Hayvan hastanesinin hastane içerisinde hizmet vermesinin yanında kırsal alanda da faaliyetlerine devam etmesi ve hayvancılıkla geçimini sağlayan çiftçilerin sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşabilmeleri amacıyla çeşitli protokoller imzalandı. Bu doğrultuda; TANAP-SEİP tarafından finansmanı sağlanan `Kırsalda Hayvan Sağlığı, Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması Projesi` kapsamında oluşturulan Mobil Hayvan Hastanesi geçtiğimiz yıl hizmet vermeye başladı. Proje ile bir yıl gibi kısa bir sürede 59 köyde, 803 işletmede hayvan sağlığı tarama faaliyeti gerçekleştirilirken, bin 825 çiftlik hayvanı sağlık taramasından geçirildi. Yine proje kapsamında hayvan sağlığı, buzağı yetiştiriciliği ve programlı aşı uygulamaları hakkında bölge çiftçilerine yönelik 11 adet eğitim toplantısı düzenlendi. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen gezici klinik hizmetleri kapsamında 2019 yılı içerisinde 12 ilçede hayvan sağlığı tarama faaliyetleri gerçekleştirilirken, ücretsiz olarak sunulan bu hizmetler çiftçilerin beğenisini kazandı. Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları kuruldu Doğu Anadolu Bölgesinde sıklıkla görülen hayvan hastalıklarının teşhisine yönelik çalışma yürütebilmek için, Veteriner Fakültesi bünyesinde hizmet veren laboratuvarların fiziki ve cihaz alt yapısı Tarım ve Orman Bakanlığı mevzuatına uygun hale getirildi. Bu yapısal düzenlemenin ardından, sonuç vermekle yükümlü olan bu laboratuvarlar Veteriner Fakültesi Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Koordinatörlüğü adıyla tek bir çatı altında birleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığından çalışma izni alan laboratuvarlar ile Erzurum, hayvan hastalıklarının teşhis ve analizinde denetlenebilir ve izlenebilir yeni bir yapı kazanmış oldu. Buzağı ölümleri yüzde 90 oranında engellendi Bölgede başlıca geçim kaynağı olan hayvancılık alanındaki temel sorunlardan biri olan buzağı ölümlerinin önlenmesi amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesi arasında imzalanan `Buzağı Ölümlerinin Engellenmesi Projesi` ile 2019 yılında 920, 2020 yılında ise 180 buzağı tedavi edilerek sağlıklarına kavuşturuldu. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi imkanlarıyla gerçekleştirilen proje ile buzağı ölümleri yüzde 90 oranında engellendi. Aşı ve Biyolojik Ürün Geliştirme Merkezi çalışmalarına başladı Bölgede yaygın görülen ve ekonomik kayba neden olan hastalıklara karşı, işletmelere özgü aşıların hazırlanabileceği bir merkezin kurulması amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ile `Otovaks Aşı Geliştirme Projesi` başlatıldı. Proje kapsamında merkez haline getirilen laboratuvarların makine ve cihaz alt yapı ihtiyacı karşılanarak otovaksin çalışmalarına başlandı. Aşı araştırmalarının stratejik önem kazandığı son yıllarda, hayvan sağlığı alanında aşı geliştirme çabalarına sağlanan destekle kurulan merkez hem insan ve hayvan sağlığına hem de uzman personel yetiştirilmesine yönelik hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile embriyo transferine başlanacak Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalında ineklerde embriyo transferi çalışmalarına başlandı. Hayvan ıslahına yönelik olarak Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından ürün geliştirme projeleri kapsamında desteklenen çalışmanın, Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğüne bağlı Sığırcılık İşletmesinde gerçekleştirilmesine karar verildi. Diğer taraftan projenin yaygınlaşması amacıyla bahsedilen birimlerdeki laboratuvarın ve işletmelerin `Embriyo Üretim Merkezi` haline getirilmesi, elde edilen embriyoların dondurularak bölgede uygun işletmelerdeki ineklere nakledilmesiyle ıslah çalışmalarına katkı vermesi amaçlandı. Veteriner Fakültesi, VEDEK tarafından akredite edildi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından değerlendirme yapmaya ve akreditasyon vermeye yetkili kılınmış kuruluşlardan biri olan Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) 10-15 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen değerlendirme sonrası, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesinin evrensel standartlarda eğitim verdiğini kabul ederek akreditasyon ile bu kararını tescil etti." Veteriner Fakültesinin, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından akredite edilmesinin Erzurum başta olmak üzere hizmet ettiği geniş bir coğrafya için büyük önem taşıdığını vurgulayan Rektör Çomaklı, ?Veteriner Fakültemiz geniş bir zeminde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda fakültemiz; pet, küçük ve büyükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının yetiştirilmesi, üretimi, nesillerinin iyileştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda koruyucu hekimlik görevlerinin yerine getirilmesi, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin pazarlanması konularında eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapmaya devam ediyor? dedi.

Başlık