ETÜ`de 2 proje Tübitak tarafından desteklenecek

Erzurum Teknik Üniversite Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.

Dr. Ahmet Dumlu`nun `5-DOF FDM Yazıcı Tasarımı ve İmalatı` projesi ve Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Faraz Afsharı`nın `Nanoparçacıkların Yüzey Modifikasyonu ve Nanoakışlanlarda kullanılması` projesi Tübitak tarafından desteklendi. TÜBİTAK ile İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı`na bağlı Uluslararası Bilimsel İşbirliği Merkezi arasında imzalanmış olan İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, 2019 yılında açılan ortak araştırma projeleri çağrısı kapsamında, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Ahmet Dumlu tarafından sunulan `5-DOF FDM Yazıcı Tasarımı ve İmalatı` projesi ve Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Faraz Afsharı tarafından sunulan `Nanoparçacıkların Yüzey Modifikasyonu ve Nanoakışlanlarda kullanılması` projesi Tübitak tarafından desteklenmeye layık görüldü. Doç. Dr. Ahmet Dumlu tarafından sunulan `5-DOF FDM Yazıcı Tasarımı ve İmalatı` projesi kapsamında, katmanlı üretim teknolojisine sahip yüksek doğrulukta yeni bir 3 boyutlu yazıcının üretilmesi amaçlanıyor. Geliştirilecek 3 boyutlu yazıcının geleneksel yazıcılara göre en önemli avantajları daha az destek yapılarına ihtiyaç duyması ve üretim süresini kısaltabilmesi. Bu sistem sayesinde malzeme üretimi için kullanılan filament gereksinimi de en aza indirgenebilecek. Dr. Öğr. Üyesi Faraz Afsharı tarafından sunulan `Nanoparçacıkların Yüzey Modifikasyonu ve Nanoakışlanlarda kullanılması` projesi kapsamında, nanopartiküllerin polar ve polar olmayan sıvılardaki dağılabilirliğini artırmak için, demir oksit yüzeyini hidrofilik ve hidrofobik reaktiflerle modifikasyonu planlandı. Kullanılan bu yöntem ile elde edilen nanoakışkanın stabilitesinin artması amaçlanıyor. Nanopartiküllerin modifikasyonu sayesinde üretilmiş olan yeni tip nanoakışkanın termofiziksel ve ısı transfer özelliklerinin iyileştirilmesi sağlanacak. Projelerde, Üniversitede öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bursiyer olarak görev alacakları belirtildi.