VATAN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİME YENİ VİZYON KAZANDORIYOR

.

EĞİTİMDE KALİTENİN ADI VATAN OKULLARI 


KİŞİYE ÖZEL TAKİP – TAM ÖĞRENME – YAŞAYARAK ÖĞRENME 

Her öğrenci özeldir. Her öğrenci öğrenir, fakat farklı öğrenir. Bu nedenle öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını göz önünde bulunduruyoruz. Bu vizyon doğrultusunda temel alınan anlayış ve ilkeler özet olarak şu şekildedir: 

• Her çocuğun kendine özgü olduğu 

• Öğrenmeyi öğrenmenin ön plana çıkarılması 

• Öğrencilerin düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirilmesi 

• Evrensel değerlerin benimsenmesinin sağlanması 

• Öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren demokratik bireyler olarak yetiştirilmesi 

• Öğrencinin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına fırsat verilmesi 

• Öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerinde çeşitliliklere yer verilmesi 

• Her bireyin potansiyelini arttıracak yolların açılmasının ve zenginleşmesinin sağlanması 

Akademik Program 

Öğretim yöntemlerinin seçim ölçütü, konuya ya da gruba uygunluk değil çocuğa uygunluk olacaktır ve akademik programı uygulanırken bireysel farklılıklar temel alınacaktır. Bu nedenle; Vatan Okulları öğretmenleri öğretimin bireyselleştirilmesi konusunda uzman olup öğrencilerin öğrenme sürecini takip ederler. Çocuğun aktifliğinin esas olduğu aktif öğrenme yöntemleri kullanılır.
Problem çözme, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştiren yöntemlerin çocuklara tanıtılmasına ve kullanılmasına özen gösterilir. Akademik programının gerektirdiği eğitim materyalleri oluşturularak kullanılır.
SOSYAL KULÜPLER 

Ortaokul Sosyal Kulüpler
Vatan Koleji öğrencilerinin kolej statüsünde dil becerisine, bireysel yetkinliklerle beslenen yüksek akademik başarıya, çağımızın gerektirdiği birçok beceriye ve evrensel bakış açısına sahip, aktif ve disiplini içselleştirmiş bireyler olmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da gelişimlerinin sağlanması okulumuzun eğitim öğretime bakış açısında bir bütünlük oluşturur. Bu doğrultuda okulumuzda sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Okulumuzda gerçekleştirilen ve birbirinden farklı becerilerin gelişmesini destekleyen kulüp çalışmaları okulumuz öğrencilerinin bilim, sanat, spor ve sosyal alanda gelişimlerinin sağlandığı önemli faaliyetlerdendir. 

Sosyal Kulüplerin oluşturulmasıyla birlikte öğrencilerin hem ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri sağlanır, hem de eğlenirken öğrenmelerine imkan sunulur.
Kulüp çalışmaları planlanırken programın kazanımlarına uygun içerik, olabildiğince yaşam içinden, çocukların bireysel ilgi ve ihtiyaçları değerlendirilerek belirlenir.
Çocukların ilgileri doğrultusunda kulüp ve atölyeler oluşturulur,
Sosyal faaliyetler bütünüyle çocukların da karar sürecinde yer aldıkları bir mekanizma tarafından belirlenir. 

-DÜŞÜNME BECERİLERİ KULÜBÜ
-GEZİ VE İNCLEME KULÜBÜ
-SATRANÇ KULÜBÜ
-KİTAP KURDU KULÜBÜ
-HAVACILIK KULÜBÜ
-KODLAMA VE ROBOTİK KULÜBÜ
-MASA TENİSİ KULÜBÜ
-SİNEMA KULÜBÜ
-BİLİM VE DOĞA KULÜBÜ
-TİYATRO VE DRAMA KULÜBÜ
-TEMEL JİMNASTİK KULÜBÜ
-SPOR VE KOORDİNASYON KULUBÜ
-AKIL OYUNLARI KULÜBÜ
-ORFF VE RİTİM KULÜBÜ
-YARATICI YAZARLIK KULÜBÜ
-MÜZİK KULÜBÜ
-RESİM VE SANAT KULÜBÜ
-MODERN DANS KULÜBÜ


Sosyal Kültürel Etkinlikler 

Okulun fiziksel koşulları, eğitimin hedeflerine ulaşmasında önemli bir faktördür. 

Öğrenci merkezli eğitim veren okulumuz fiziksel ortam koşulları bakımından da çocukların bireysel ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek olanaklara sahiptir. Bu nedenle okulumuzun tüm alanları, öğrenme bazlı olarak tasarlanmıştır. 

Okuldaki öğrenme alanları büyük grup, küçük grup ve bireysel çalışma ihtiyaçlarının hepsini karşılayacak biçimde oluşturulmuştur. 

Okulun, öncelikli olarak orada “yaşayan çocuklar’’ için oluşturulduğu fikrine dayanarak tüm fiziksel yapısı çocuğun hâkimiyet kurarak bağımsızlık kazanacağı biçimde tasarlanmış olup; tüm donanım da yine bu fikre uygun olarak temin edilmiştir.

 


Okulumuz öğrenme ve aktivite alanları; 

AKILLI SINIFLAR
LABORAVUTAR
BİLİŞİM ATÖLYESİ
TEKNOLOJİ TASARIM ATÖLYESİ
GÖRSEL SANATLAR VE MÜZİK ATÖLYESİ
KÜTÜPHANE
YEMEKHANE
KAFETERYA
VATAN SPOR VE KOORDİNASYON MERKEZİ
OKUL BAHÇESİ
ÇOK AMAÇLI ETKİNLİK SALONU 

Rehberlik Kariyer ve Kültür Merkezi 

Okulumuzda, 5. 6. 7. ve 8. sınıf düzeyinde öğrencinin, akademik, duygusal, sosyal gelişimleri ile birlikte Liseye Geçiş Sınavı (LGS) hazırlık süreci de takip edilir. 

Rehberlik ve Kariyer Merkezi, bu süreçte öğrencileri bütüncül bir bakış açısıyla ele alarak, akademik, duygusal ve sosyal açıdan kendilerini tanımaları, ilgi ve yeteneklerini keşfetmeleri, bu doğrultuda kendileri için en uygun seçimi yapmalarına olanak sağlayacak çalışmalar yapar. 

Seminer ve Panel çalışmaları; 

► LGS Sistemi Öğrenci ve Veli Bilgilendirme
► Zaman Planlaması ve Motivasyon
► Sınav Sürecini Yönetme ve Motivasyon
► Hedef Belirleme
► Verimli Ders Çalışma
► Sınav ve Ergen
► Kariyer Eğilimi ve Mesleki Yönelim
► Kariyer Günleri
► Tercih Dönemi Danışmanlığı 

Öğrencilerin derslerine giren öğretmenlerden seçilen Eğitsel Danışman, 

ÖğrencininSınıf içi davranışlarını,
Derse karşı ilgi ve tutumunu,
Dersler bazındaki başarı takibini yerine getiren uzman danışmandır.
Eğitim alanında uzmanlaşmış Bireysel Danışman,
Öğrencinin
Öğrenme sitillerinin tespit edilmesi,
Sınıf içi arkadaşlık ve öğretmen ilişkileri
Zaman yönetimi
Stres ve kaygı yönetimi konularında yardımcı olan uzman danışmandır.
Eğitim ve sınav sistemleri konusunda uzmanlaşmış rehberlerin hizmet verdiği Kariyer Danışmanı;
İlgi ve yetenek analizi,
Kariyer eğilim testi,
Hedef belirleme,
Hedefe uygun ders çalışma programının hazırlanması,
Sınav sonrası öğrencilerin eksikleri ile ilgili ek çalışmaların düzenlenmesi,
Sınav sistemi hakkında bilgi verilmesi,
Meslek atölyeleri çalışmalarının yapılması
Kariyer portfolyosu oluşturulması konularında yardımcı olan uzman danışmandır. 

Lise Eğitim Modeli 

ÇİFT KADEMELİ EĞİTİM 

I. kademe 9. ve 10.sınıfları, II. Kademe 11. ve 12.sınıfları kapsar.
I. kademede temel akademik eğitim verilir ve MEB müfredatı anlatılır.
II. kademede akademik eğitime paralel üniversite sınavlarına hazırlık eğitimi sunulur. 

ETÜTLER –EK DERSLER – SORU ÇÖZÜMLERİ 
Tam öğrenme eğitim anlayışını benimseyen okullarımızda ders dışında yapılan sınıf etütleri, ek dersler, yazılı çalışmaları ve birebir soru çözümleri ile her öğrencinin tam olarak öğrenmesi sağlanır. Her sınav sonucunda eksik konu analizi yapılarak öğrencilerimize kişiye özel çalışma planı sunulur. 

SINAVLARA TAM HAZIRLIK 
4 yıllık temel lise eğitim sürecinde farklı kademelerde değişik eğitim programları uygulanır. Öğrencilerimiz liselerimizde bir yandan gerekli akademik eğitimi alırken bir yandan üniversite sınavlarına hazırlanır ve tüm bunlar için başka ekstra bir kuruma ihtiyaç duymaz. 11. Sınıflarda eğitim okul açılış tarihinden 2 hafta önce başlar. Bu süreçte 10.sınıftaki önemli konuların tekrarı yapılır. 12.Sınıflarda eğitim okul açılış tarihinden 4 hafta önce başlar. Bu süreçte TYT - AYT eğitimi yapılır. Uygulama yarıyıl tatilinde de 1 hafta devam eder. Vatan liselerinde; Hafta içi tüm gruplarda ders yapılır. Hafta içi ve hafta sonunda bazı gruplarda ihtiyaçlar ve planlamalar doğrultusunda etütler, ek dersler, pekiştirmeler ve soru çözümleri vardır. Cumartesi günleri etüt, sınav, sosyal aktivite ve sportif faaliyetlerle değerlendirilir. 

DİL EĞİTİMİ
 Vatan liselerinde; Yabancı dil eğitiminde ana dil eğitim ile aynı kurallar uygulanır. Öğrencilerimiz sınıf ortamında özel uygulamalarla öğrendiklerini pekiştirir. Sınıf eğitimi, online dersler ve dijital içerikle zenginleştirilir. Dünyaca ünlü dil yayınları kullanılır. 

REHBERLİK VE DANIŞMANLIK 
Gelecek planlarınızı birlikte yapıyoruz. Vatan Liselerinde öğrencilerimiz eğitsel, bireysel ve kariyer danışmanı olmak üzere 3 farklı danışman öğretmen tarafından takip edilir. 

Eğitsel Danışman: Öğrencinin sınıf içi davranışları, arkadaş ve öğretmenleriyle ilişkileri ve ders öğretmenlerinden gelen bilgi akışını denetler. 
Kariyer Danışmanı: Kariyer eğilimi tespiti, kariyer haritalarının belirlenmesi, ilgi ve yetenek analizi, hedef belirleme, zaman yönetimi, sınav sistemi bilgilendirmesi gibi konularda görev yapar.
Bireysel Danışman: Güdülenme oluşturma, öğrenme stillerini belirleme, sına kaygısını ve stresini yönetme gibi konularda öğrencilere yardımcı olur. 
TEKNOLOJİ Vatan Liselerinde teknolojik sınıflarımızda; Apple TV, tablet ve akıllı tahta kullanılarak dijital eğitim verilmektedir. Dersler teknolojik alt yapı ile donatılmış dijital sınıflarda işlenmektedir. Dijital alt yapısı hazırlanmış ders materyalleri, akıllı tahta ve özel sistemlerle öğrencilerimize aktarılmaktadır. Öğrencilerimize alanında yetkin ve teknolojiye hakim deneyimli ders öğretmenlerimiz ders anlatmaktadır. 

LİSEGO
 Vatan Liseleri LİSEGO kurumsal kullanıcısıdır. Lisego Kurumsal; lise öğrenci, öğretmen ve yöneticilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmiş olan yalnızca üye okullara sunulan ilk ve tek eğitsel-yönetsel çözümler bütünüdür. Vitamin’in üreticisi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından üretilmiştir. 9. ve 10.sınıflar için Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Dil Anlatım, Tarih ve Coğrafya derslerini kapsayan Lisego’da tüm dersler Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programıyla uyumludur. 

İnteraktif etkinlikler 

Canlandırmalar Videolu çözümlü örnekler Tarihte zaman çizelgesi Konu ve ünite tarama testleri Metinsel anlatımlar 

Vatan Aile Akademisi


Öğrencilerin başarısında okul-aile ve çevre faktörleri oldukça önemli bir yer tutmaktadır.Çocukları ile ilgilenen, sorunlarını çözmeye çalışan, okulla iş birliğini geliştiren ailelerin çocuklarının başarısı ilgilenmeyen ailelere göre çok daha yüksektir. Okulun etkinliği,öğrencinin sosyal, duygusal ve akademik açıdan gelişmesi ve başarılı olması açısından okul-aile iş birliği son derecede önemli görülmektedir. 

Bu yüzden öğrencilerimizin Akademik ve Sosyal becerileri takip edilerek, uzman psikologlarca ‘Vatan Aile Akademisi’ tarafından gözlemlenir ve bireysel gelişim raporu aileyle paylaşılır.
Akademik ve Sosyal Gelişim Dosyası içinde;
Danışmanların değerlendirme raporları,
TYT, AYT, LGS Deneme Sınavı Sonuçları,
Yazılı sınav sonuçları,
Öğrencinin ihtiyaç analizi,
Veli görüşmeleri,
Öğrenci görüşmeleri,
Kariyer ve kişilik testleri bilgileri bulunmaktadır.


Başlık