YEREL YAYIN BİRLİĞİ DERNEĞİ ÜYE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Bir süre önce kuruluş aşamasını tamamlayan Yerel Yayın Birliği Derneği, ilk genel kurul öncesi çalışmalarına devam ediyor.

KEŞAN / UHA- Kurucu Başkanlığı'nı UNİ Haber Ajansı Sahibi Ragıp Lapçin'in yaptığı dernekte şu anda üye çalışmaları devam ediyor.

Lapçin, 2022 Ocak ayında derneğin ilk kongresini yapmak istediklerini belirterek, "Şu anda derneğimize üye çalışmalarını sürdürüyoruz. Derneğimize üye olmak isteyen gazeteci meslektaşlarımız www.tyyb.org internet sitemize girerek derneğimizle ilgili gerkeli bilgileri öğrenebilir ve intermet sitemiz üzerinden üye olabilirler. Yayıncı olan tüm meslektaşlarımızı derneğimize üye olmaya davet ediyor ve güçlü bir dernek oluşması konusunda tüm basın mensuplarımızı derneğimize davet ediyoruz" dedi.

Yerel Yayın Birliği'nin kuruluş amacı ve faaliyet alanları da tüzükte şöyle belirtiliyor.

-Yayıncılık mesleğini temsil eder.  

- Üyelerine yardımlar sağlar.  

-  Yayıncılar arasında yakınlaşmayı kolaylaştırır.  

- Üyelerin yararlanmaları için dinlenme tesisleri kurar; üyelerine kâr payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak için sandık kurar, gerekli görülmesi durumunda vakıf kurar, üyelerin kooperatif kurmalarına ve kurulmuş kooperatiflerine yardımcı olur.  

- Kamuoyu ve üyelerini aydınlatmak ve yayın faaliyetlerini her yönü ile tanıtmak için, yurtiçi ve yurtdışı geziler, yarışmalar, konferanslar, sempozyumlar, paneller, toplantılar düzenler; sergiler, kitaplıklar, kulüp ve lokaller, sosyal ve kültürel tesisler açar ve tefriş eder. Gazete, dergi, kitap, bülten ve broşürler yayınlar; yemekli toplantılar, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve benzeri eğlenceli etkinlikler düzenler.  

- Yayın mesleğinin haysiyet, şeref ve nezahetini korumaya, gelişmesini sağlamaya özen gösterir, yasalar ve uluslararası anlaşmalarla yayıncılık mesleğine tanınan hak ve özgürlükleri korumak amacı ile gerekli girişimlerde bulunur.  

- Üyelerinden çalışan ve çalıştırılanların karşılıklı hak ve yararlarını meslek dayanışması çerçevesi içinde uzlaştırmaya ve çözümlenmesine yardımcı olur.  

- Mesleği ilgilendiren tüm sorunları incelemek, çözüm yollarını bulmak için ilgili kuruluşlarla iş birliği yapar. Bu arada yurtiçi ve yurtdışı toplantılara katılır.  

- Genel yayın sorunlarının çözümü için ilgili resmi ve özel kuruluşlarda üyelerini temsil eder.  

- Başta Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklara ve makamlara kültür yaşamının geliştirilmesi için raporlar hazırlar, hazırlatır ve sunar.  

- Üyelerinin basın hizmeti yaptığını kabul eder ve üyelerin “basın yasasının” tanıdığı haklardan yararlanması için gerekli çalışmaları yapar.  

- Bağış kabul eder. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder ve bağış yapar.  

- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.  

- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder,  

- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar,  

- Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır,  

- Amacın geçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür,  

- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerin yürütmek amacıyla temsilcilik açar. 

- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur.  


Başlık