logo

İL AFET VE ACİL DURUM KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

 

frVali Dr. Ahmet Altıparmak başkanlığında Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımı ile İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.
Toplantıda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP) ile Erzurum Deprem Stratejisi Eylem Planı( ERDSEP) gözden geçirilirken, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırlanan, Erzurum İl Afet Müdahale Planı (EİAMP) ve Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planları, toplantıya katılan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon kurulu üyelerince imzalandı.
Afet ve Acil Durum yüksek Kurulu tarafından,20 Aralık 2013 tarih ve 2013/2 sayılı karar ile onaylanarak 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazete’de yayınlanan Türkiye Afet Müdahale Planı, Ulusal düzeyde acil durum ve afetlere müdahale edebilmek için yapılacak çalışmalarda nasıl bir yol izleneceğini gösteren üst plan özelliğini taşırken, bu planın eki niteliğinde olan Ulusal Düzeyde Hizmet Gurubu Planları ise afet ve acil durumlarda hangi kurumun hangi iş ve işlemleri yürüteceğini belirtiyor.
Depremlerin neden olabilecekleri fiziksel, ekonomik, sosyal ,çevresel ve politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevrelerinin oluşturulmasını amaçlayan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planına paralel olarak ilimizde hazırlanan Erzurum Deprem Stratejisi Eylem Planı (ERDSEP) da ,deprem ve afet konusunda duyarlı bir toplum oluşturmak adına eğitim faaliyetlerine hız vererek toplumda farkındalığın artırılması ve bu eğitimleri toplumun her kesimine geliştirerek yaymayı amaçlıyor.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

2+5 = ?

Betboo giriş