logo

SODES 2017 yılı proje teklif çağrısına çıktı

 

SODES 2017 YILI DESTEKLEME PROGRAMI AÇIKLANDI (MURAT ÇANKAYA/ERZURUM-İHA)

SODES 2017 YILI DESTEKLEME PROGRAMI AÇIKLANDI (MURAT ÇANKAYA/ERZURUM-İHA)

Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanmasını amaçlayan Sosyal Destek Programının (SODES) 2017 yılı uygulamaları başladı.
Proje teklifleri Kalkınma Bakanlığı http://www.sodes.gov.tr sitesinden erişime açılacak olan SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla, 23 Şubat-16 Mart 2017 tarihleri arasında başvuru sahipleri tarafından valiliklere gönderilecek.
Erzurum Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre 2017 yılında gerçekleştirilecek olan SODES uygulamalarında http://www.sodes.gov.tr adresinde yer alan 2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları ile ekleri esas alınacak.
Kalkınma Bakanlığının yayınlamış olduğu 2017 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları doğrultusunda oluşturulacak olan Valilik Değerlendirme Komisyonu, kendilerine sunulan projeleri; SODES tanımındaki amaçlara uygunluk, sürdürülebilirlik, projenin amacı, faaliyetleri ile bütçesi arasındaki tutarlılık, projeyi öneren kuruluşun proje yürütme kapasitesi, projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler, proje hedef kitlesinin genişliği ve ilin önceliklerini göz önünde bulundurarak değerlendirecek ve uygun gördükleri proje tekliflerini hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Bakanlığa gönderecek.
Yapılan açıklamada; Valiliklerden Bakanlığa bildirilen proje teklifleri, değerlendirildikten sonra desteklenecek projeler ve ödenek miktarları tespit edilerek desteklenecek projeler Bakanlık tarafından hem SODES-BİS aracılığıyla hem de resmi yazıyla Valiliğe bildirilip Bakanlık internet sitesinden kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.
Başvuru süreci hakkında bilgi veren Erzurum Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi yetkilileri şu açıklamalarında bulundu: “Başvuru süreci içerisinde aşağıda belirtilen uygulamaların izlenmesi gerekir. İlimiz için en güzel projelerin hazırlanması için gerekli teknik desteklerle ilgili bilgilendirme toplantıları da yapılacak.
1- Başvuru Formu SODES-BİS aracılığıyla doldurulur, sisteme yüklenir ve çıktısı alınır. SODES-BİS’ten başvuru formu PDF olarak indirilir ve bilgisayarınızda kaydedilir. Başvuru formu tamamlanana kadar indirilen form üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir, bilgisayarınızda kayıtlı olarak tutulabilir, ancak çıktı alınamaz. Formdaki gerekli tüm alanlar doldurularak başvuru formunun en altında yer alan kontrol et düğmesine tıklanır. İlgili düğme tıklandığında gerekli tüm alanlar doldurulmuşsa başvuru formunu gönderebilirsiniz ifadesi ortaya çıkar. Gerekli tüm alanlar doldurulmamışsa formun tamamlanmamış olduğuna dair ikaz ortaya çıkar. Tamamen doldurulmuş başvuru formu kaydedilir ve SODES-BİS’te yer alan Başvuru Formu Gönder ekranı kullanılarak sisteme yüklenir. Sisteme yüklenen başvuru formu SODES-BİS’te yer alan Başvurularım ekranından görüntülenebilmektedir. İlgili formun üzerinde sağ tıklanarak form açılır ve çıktısı alınabilir.
2- Çıktısı alınan başvuru formu gerekli imzalar ve belgeler (STK’ların ilgili ilde en az bir yıldır faaliyet gösterdiğine ilişkin belge; kamu görevlilerine projeden ödeme yapılması öngörülmesi halinde buna izin veren kanun yönetmelik vs. mevzuat; valiliğin isteyeceği ilave belgeler) temin edilerek iki nüsha halinde valilik SODES birimine iletilir.
3- Valilik kendisine ait kullanıcı ekranını kullanarak çıktısı alınan ve kendisine iletilen başvuru formu ile SODES-BİS’te yer alan başvuru formunu ilgili kodlarına bakmak suretiyle karşılaştırır.
4- Böylece başvuru süreci tamamlanmış olur.
5- Çıktısı alınıp gerekli imzalar ve belgelerle valiliğe iletilmeyen herhangi bir başvuru formu resmi hüviyet kazanmamaktadır. Bunlar 15 Haziran 2017 tarihinden sonra sistemden silinecektir.
6- Bir kişi birden fazla başvuru formu hazırlayıp gönderebilir. Başvurularda sisteme giriş yapan kişi değil başvuru formunda imzası olan başvuru sahibi kuruluşun yasal temsilcisi sorumludur.”

Share
#

SENDE YORUM YAZ

10+1 = ?

bahis siteleri Betboo giriş