logo

SOSYAL YARDIMLARDA AB STANDARTLARI ALTINDAYIZ!

 

TÜİK Kişi başına düşen indir üllkeler arası ortalama verileni açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Ülkemizde kişi başına düşen sosyal koruma yardımlarında AB ortalamasının altındayız.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde, kişi başına düşen sosyal koruma yardımları incelendiğinde, AB orta-lamasının 7 272 Euro olduğu görüldü. Türkiye’de ise bu rakam, AB ortalamasının altında olup, 2012 yılında 1 097 Euro olarak gerçekleşti.

En düşük harcamaya sahip ülke Bulgaristan oldu.

Kişi başına düşen sosyal koruma yar-dımlarına ülkeler bazında bakıldığında 18 552 Euro ile Lüksemburg’un ilk sı-rada yer aldığı görüldü. Bunu 14 509 Euro ile Danimarka ve 12 801 Euro ile İsveç takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının GSYH’ye oranında en yüksek ülke Danimarka

Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde, sosyal koruma yardımlarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı incelendiğinde, AB ortalamasının %28,3 olduğu görüldü. Türkiye’de ise bu oran, AB ortalamasının altında olup, 2012 yılında %13,5 olarak gerçekleşti.

Sosyal koruma yardımlarının GSYH’ye oranı açısından AB üyesi ülkeler karşılaştırıldığında, ilk sırada %33,1 ile Danimarka yer aldı. Bunu, %32,1 ile Fransa ve %31,4 ile Hollanda takip etti.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

2+2 = ?

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx