logo

Tbmm’de, Aydemir’den Şehircilikte ‘Sekmen Modeli’ Vurgusu

 

ceszÇevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 Bütçe görüşmelerinin gündeminde yine ilçeleriyle Erzurum ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen vardı.
Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yaptığı konuşmada AK davanın iktidar olmasıyla birlikte ülkede, hemen her alanda, ciddi ve kararlı bir üslupla değişim ve dönüşüm yaşandığını kaydederek, ‘Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet
Sekmen’in başarılarını paylaşmak ve yürüttüğü şehircilik anlayışının ülkede bir referans oluşturduğunun bilinmesini isterim. ‘ dedi.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİKTE ERZURUM GÜNDEMİ
Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Plan ve Bütçe Komisyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı perspektifinde Erzurum’u TBMMgündemine taşıdı, tespit ve tekliflerde bulundu. Aydemir’in Bütçe değerlendirmesi gündeminde Aşkale Güllüdere Alibey Mezrası, Tortum, Uzundere, Pasinler, horasan, Hınıs, Oltu, İspir, Narman, Marka ilçeler konsepti, Erzurum’da kentsel dönüşüm ve çevre uygulamalarıyla, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen vardı.
ŞEHİRCİLİKTE AK MİLAT
Bütçe görüşmeleri sonumuna, ‘AK davanın iktidar olmasıyla birlikte ülkede, hemen her alanda, ciddi ve kararlı bir üslupla değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Sağlıktan eğitime, turizmden ulaştırmaya kadar her sahada reformlar gerçekleştiriliyor ve milat oluşturuluyor.’ ifadeleriyle başlayan Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘2023 ufkunda yeni Türkiye yürüyüşü içinde AK davanın kaydettiği reformlardan birisi ve belki de en önemlilerinden birisi çevre ve şehirciliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı yeni, çağdaş ve mazisiyle barışık bir şehirleşme, liderimizin tarifiyle önce insan odaklı şehirleşme. Sayın Bakanımızın sıkça zikrettiği ve vurguladığı üzere, insanımızın ruhunun tarihsel birikiminin toplumsal hassasiyetlerinin ve şehirli kimliğinin yaşam alanlarından beklentilerini karşılayan, referansı köklü medeniyetimiz olan bir şehircilik, sürdürülebilir ve kimlikli şehircilik, çağdaş kaydıyla insan ve çevre dostu katılımcı bir şehircilik yani her yönüyle AK şehircilik. Hedef, mütefekkir ve edip Nihat Sami Banarlı’nın ifadesiyle, ufkunda çirkin, bağrında fena barındırmayan şehirler. Yapılaşmada nizamsızlığa, seviyesizliğe kapalı şehirler, hayalî olan şehirler yani siluetiyle AK şehirler. Plansızlık, projesizlik ve vizyonsuzluğu reddeden, dokusunda ecdat enerjisi, atmosferinde muhteşem malzemesinin havası teneffüs edilebilen, estetik değerlerin vurgulandığı bir şehircilik anlayışı Türkiye gündemine AK iktidarla gelmiştir. “dedi.
AYDEMİR’DEN DÖNÜŞÜM TARİFİ
Dönüşüm kelimesinin tarifi üzerinde spekülasyonlar yapıldığına işaret eden Milletvekili Aydemir, bu kavrama açıklık getirerek, ‘Bu alanda dünyada emsali görülmeyen bir yoğunluk, kararlılık ve hassasiyetle kentlerimizde dönüşüm dönemi başlatılmıştır. Bu, şehircilik adına bir reformdur. Burada “dönüşüm” kelimesinin çağrıştırdığı manada başkalaşım söz konusu değildir. Bu dönüşüm, şehirleri yenilerken tarihe de sahip çıkmaktır. Şehirlerin ruhunu, tarihî dokusunu, renk, ritim ve ahengini, kurulurken esas olan zevkini koruyan bir dönüşüm. Yaşayanlarına ilham veren şehirler açılımı, temiz ve çevreci, akıllı şehirler yaklaşımıdır kentsel dönüşüm. Ecdadın kaydettiği çizgilerin korunduğu, millî ve manevi motiflerin vurgulandığı, silüetinde moral değerlerin ifade bulduğu şehirlere doğru bir yürüyüş, bir yerde, şehirleşme kavramı içinde gönül seferberliği. Bizim kentsel dönüşüm tarifimiz budur. “ yorumuyla tarifte bulundu.
ŞEHİRCİLİK, ÇEVRE VE DÖNÜŞÜM’DE KURUMSALLAŞMA VE BİR İLK
Şehirleşme, çevre ve kentsel dönüşüm alanında kurumsallaşmaya dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Burada bir vurgu daha yapalım: Şehircilik adına ilk ve tek kurumsallaşma atılımı yine AK iktidarlar döneminde gerçekleşmiş, altyapı ve kentsel dönüşüm hizmetlerine tek elden ve rasyonel biçimde yürütülme fırsatı sunulmuştur. Gönülleri imar eden AK hareket şehirleri de imar ediyor.
Şehircilik adına bu kararlı yürüyüşe öncülük edenleri ve ülkede şehircilik adına ilkleri başaranları yürekten kutluyoruz. “ diye konuştu.
ŞERCİLİKTE MEHMET SEKMEN FARKI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 bütçe görüşmelerinde Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine seslenen Milletvekili Aydemir, şehircilikteki çağdaş konsept düzleminde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i örnek verdi. Aydemir, ‘Burada tarihî bir kentin evladı olarak bir hakkı teslim etmeyi borç biliyorum. Liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şehircilik adına açtığı çığırda yürüyen ve yerel yönetimde çağdaş bir ufku temsil eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’in başarılarını paylaşmak ve yürüttüğü şehircilik anlayışının ülkede bir referans oluşturduğunun bilinmesini isterim. Kentsel dönüşüm çizgisinde maziyle hâli, tarihle bugünü bağdaştıran, şehrin doğal yapısını bozmadan altyapısını çağdaş bir yaklaşımla ihya eden ve çağdaş beklentilere cevap veren bir şehircilik anlayışını, AK anlayışı hâkim kılan Sayın Sekmen’i bu alanda numuneyitimsal olarak kabul ediyoruz. “dedi.
MAHALLE KÜLTÜRÜMÜZ VE ERZURUM TEKLİFİ
Bakanlık indinde Erzurum ve Bölge ile ilgili beklentilerini seslendiren Milletvekili Aydemir, ‘Bu tespitleri yaptıktan sonra teklif ve beklentilerimize geliyoruz, içinde yer yer sual de barındıran teklifler, Erzurum ve Anadolu/ ” target=”_blank” class=”tag”>Doğu Anadolu özelinde. Hem bu şekilde Bekaroğlu Hocamın Erzurum için ne isteyecek beklentisini de karşılamış oluruz. ‘dedi.
Erzurum’da hala yaşayan Mahalle Kültürüne işaret eden Milletvekili Aydemir, Erzurum özelinde tarihî birkaç mahallenin özel korunmaya alınmasını talep etti.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİNİN KADİM ŞEHİRLERİ VE MAHALLE FAKTÖRÜ
Milletvekili Aydemir şunları kaydetti: ‘Belki metropol kentler 2000’li yıllar öncesindeki çılgın ve düzensiz betonlaşmayla önemli bir değeri nostaljiye dönüştürdü ama Erzurum, ama Doğu Anadolu Bölgesi illeri bu değeri hâlâ ve ısrarla koruyor. O değer, mahalle kültürümüzdür, bizi tarif eden, bize kimlik kazandıran bir kültür. Komşuda pişenin komşuya düştüğü, komşusu aç iken diğerinin tok yatmadığı mahalleler; kederde, tasada, sevinçte, kıvançta yüreklerini buluşturanların iç içe, gönül gönle yaşadığı mahalleler. Erzurum başta olmak üzere, Doğu Anadolu Bölgesi’nin tüm kadim şehirleri bu kültürü yaşatmaya çalışıyor. Sayın Bakanımızın delaletiyle Erzurum özelinde tarihî birkaç mahallenin özel korunmaya alınmasını, gerekirse istimlaklerle bu alanların korunmasını ve gelecek nesillere bizi tarif edecek mahalleler bırakılmasını bekliyoruz. ‘ dedi.
ERZURUM İLÇELERİ VE TARİHİ EVLERİ
Erzurum’un ecdat yadigarları ve kültürel varlıklarına ve kendisince vurgulanan Marka ilçeler Konseptine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, Tortum, Uzundere, Pasinler, Horasan, Hınıs, Oltu, İspir, Narman gibi ilçelerde Safranbolu modeliyle tarihi evlerin korunmaya alınmasını ve turizme kazandırılmasını istedi. Aydemir, ‘ Diğer bir beklentimiz ise, her fırsatta dillendirdiğimiz marka ilçeler konsepti kapsamında, Erzurum’un tarihî dokusu bozulmamış, millî ve manevi estetiği deforme olmamış Tortum, Uzundere, Pasinler, Horasan, Hınıs, Oltu, İspir, Narman gibi ilçelerinde ayakta kalan tarihî evlerin Safranbolu evleri modeliyle dizayn edilmesidir. ‘dedi.
AŞKALE GÜLLÜBEY ALİBEY MEZRASI
Konuşmasında mezraların imarını gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, ‘Bu arada, bir de, behemehâl düzeltilmesi gereken bir uygulamayı dikkate sunmak istiyorum. Özellikle bizim bölgemizde, cari olan, geçerli olan bir hâl. Köylere bazı mezraların Bakanlık eliyle imarında yaşanan problem var Sayın Bakanım. Köye müdahale imkânı varken Bakanlık eliyle, mezra konumunda olan herhangi bir yerleşim mekânına bir şey yapılamıyor. Köye mesafesi belli bir kilometrenin üstünde olan mezralara müdahalede sıkıntı var Değerli Bakanım. Bunun bir örneğini yaklaşık bir buçuk yıldır yaşıyoruz biz Erzurum Aşkale özelinde. Güllüdere bir köy, buna bağlı Alibey mezrası var.
Orada yaşanan ve çok uzun yıllara sâri bir problemi sırf bu mevzuattan dolayı aşamıyoruz. Bunun bir yeni düzenlemeyle gündeme getirilip mezraları ilgili köyle direkt ilişkilendirmek ve bu neviden sorunların kestirmeden çözümünü sağlamak lazım. Bunu da bu vesileyle kayda geçiriyorum. “diye konuştu.
‘Sadece muvafıkların değil, muhaliflerin, muarız herkesin kabul ettiği gerçek o ki yaşanabilir şehirler inşa etme konusunda eşsiz başarılar sağlayan AK Parti hükümetleri son on dört yılda devasa kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirdi. “ diyen Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘ Geleceğin Türkiye’sini inşa misyonuyla yola çıkan TOKİ, planlı kentleşme ve konut üretimi seferberliğinde büyük mesafeler katetmiş bulunuyor. Türkiye çapında büyük bir süratle projeleri birbiri ardına hayata geçiren TOKİ’nin, Erzurum’da da önemli işler yapmasına rağmen, dönüşüm çalışmalarına biraz geç başladığı kanaatini taşıyorum. Bu açığı kapatmak için daha fazla kaynak ve daha kapsamlı projeler bekliyoruz. “ kaydını düştü.
DEPREM GERÇEĞİ VE ERZURUM
Türkiye’de deprem gerçeğine dikkat çeken ve Erzurum özelinde tespitlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Malumunuz, Erzurum deprem açısından en riskli bölge. Büyük bir kısmı ikinci, geri kalan kısmı bir ve üçüncü derece deprem bölgesi. Allah korusun, kar kış memleketinde böyle bir felaketle karşılaşmadan kentsel dönüşümü tamamlamamız gerekiyor. Bunun için, kentsel dönüşüm seferberliğinin çok daha süratli olması gerektiğini düşünüyorum. “dedi.
ERZURUM VE TOKİ’DEN BEKLENTİLER
Erzurum için TOKİ’den beklentilerini açıklayan Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum için TOKİ yönetiminden bir beklentimiz daha var. 1970’li yıllarda Doğu Anadolu’nun kırsal kalkınma projesinin merkezi Erzurum’du. Ayrıntısına girmeyeceğim, epey kaynak aktarıldı, çalışıldı ama başarılı sonuçlar alındığı söylenemez. Kırsal kalkınmayı bir yana bırakalım, kırsaldaki hayat koşullarının giderek kötüleşmesi göç olgusunu artırıcı rol oynadı. AK PARTİ iktidara gelince diğer önemli meseleler gibi bu meseleye de
neşter vuruldu. KÖYDES projesiyle köylerimize büyük hizmetler götürüldü, eksik altyapı hizmetleri tamamlandı, köylerimiz daha müreffeh, daha yaşanılır hâle geldi. Ama konut kalitesi konusunda Erzurum ilçe ve köylerinin istenilen düzeye geldiğini söyleyemiyoruz. Bu nedenle, köylerdeki konut kalitesinin artırılmasına yönelik kapsamlı projeler geliştirilmesini, köy konutlarının dönüştürülmesi veya yeniden inşası için uzun vadeli faizsiz kredi uygulamasına geçilmesini zaruri görüyoruz. Bu proje için Erzurum’un pilot bölge ilan edilmesini özellikle talep ediyorum. “diye konuştu.
KÖYE DÖNÜŞ PROJESİ VE ERZURUM
AK Parti Hükümetlerince uygulamaya konulan ve özel desteklerle değerlendirilen Köye Dönüş Projesi ve bu bazda Erzurum yaklaşımını aktaran Milletvekili Aydemir şöyle dedi, ‘İlçelerimizde güzel bir gelişme daha gözlemliyoruz son yıllarda. Köye dönüş “Hadi gel köyümüze geri dönelim” şarkısıyla mümkün değil elbette. Büyük şehirlerde hayatını belli bir düzene koyan, hâli vakti yerinde hemşehrilerimizin ilçe ve köylerine kaliteli konutlar, hatta villalar yaptığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. İşte, bu kendiliğinden oluşan talebe devletin kayıtsız kalmaması için belli ölçüde teşvik uygulamasının yararına inanıyorum. Köyle fiziki irtibatını koparmayan, oraya sadece gönlüyle değil eviyle, yeniden inşa ettiği konutuyla bağlanan iş adamlarının şehrin kalkınmasına da katkıda bulunacağından kuşku yok. Bu yazlık konutlar gurbetteki hemşehrileri ile şehir arasında mali bir koridor açacaktır diye düşünüyorum. “
CUMHURBAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ
Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasının son bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettar olduklarını kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Şehircilikte tarih yazan AK iktidarları, bu yolda bir ufuk açan Sayın Cumhurbaşkanımızı, kentsel dönüşümde reform başlatan Sayın Başbakanımızı ve engin tecrübelerini şehir şehir ülke halkı için paylaşan Sayın Bakanımızı kutluyor, 2017 bütçesinin hayırlı olması dileğiyle hazıruna saygılar sunuyorum. “dedi.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

10+6 = ?

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


nginx