logo

04 Aralık 2015

TÜİK ZAMAN KULLANIM ARAŞTIRMASINDAN İLGİNÇ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKTI

 

son dakikaTÜİK tarafından ilk defa 2006 yılında uygulanan Zaman Kullanım Araştırması’nın ikincisi 2014-2015 yıllarını kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. Yapılan araştırmada fertlerin yaş, cinsiyet, eğitimdurumu, gelir düzeyi, çalışma durumu gibi değişkenlere göre bir gününü hangi faaliyetlere ne kadar süre ayırarak geçirdikleri hakkında veri elde edildi.
GÜN İÇİNDE EN FAZLA ZAMAN UYKUYA AYRILDI
Uykuya ayrılan zaman, 2014-2015 döneminde 10 ve daha yukarı yaştaki fertler için günde ortalama 8 saat 48 dakika oldu. Kadınlar günde ortalama 8 saat 52 dakika uyurken erkeklerde bu süre, 8 saat 44 dakika olarak görüldü. Uykuya ayrılan süre, hafta içi günde ortalama 8 saat 35 dakika iken hafta sonu bu süre, 9 saat 20 dakikaya yükseldi.
Uykudan sonra en fazla zamanın 2 saat 45 dakika ile yemek ve diğer kişisel bakım faaliyetlerine ayrıldığı görüldü. Bu faaliyetleri, 2 saat 35 dakika ile hane halkı ve aile bakımı ve 2 saat 33 dakika ile istihdam faaliyetleri izledi.
İSTİHDAMLA İLGİLİ FAALİYETLERE AYRILAN SÜRE ERKEKLERDE DAHA FAZLA OLDU
Yaşı 15 ve üzerinde olan fertlerin 24 saat bOyunca yapmış oldukları faaliyetler incelendiğinde; istihdamla ilgili faaliyetlere ayrılan toplam sürenin kişi başına ortalama 2 saat 48 dakika olduğu görüldü. Çalışan fertler, günde ortalama 5 saat 52 dakikalarını istihdamla ilgili faaliyetlere ayırdığını belirtti. Çalışan erkekler, günde ortalama 6 saat 25 dakikalarını, çalışan kadınlar 4 saat 32 dakikalarını istihdamla ilgili faaliyetlere ayırdıklarını beyan etti.
ÇALIŞAN KADINLAR AİLE BAKIMINA ERKEKLERDEN 5 KAT FAZLA ZAMAN AYIRDI
Çalışma durumuna göre, hane halkı ve aile bakımına ayrılan zaman incelendiğinde; 15 ve daha yukarı yaşta çalışan fertlerin bu faaliyete ayırdıkları süre 1 saat 34 dakika iken çalışmayan fertler için bu süre 3 saat 47 dakika oldu.
Hane halkı ve aile bakımına ayrılan zaman çalışma durumuna ve cinsiyete göre incelendiğinde; kadınların günde ortalama 3 saat 31 dakika, çalışan erkeklerin 46 dakika ayırdığı görüldü.
EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELDİKÇE SOSYAL YAŞAM VE EĞLENCEYE AYRILAN SÜRE AZALDI
Türkiye genelinde 10 ve daha yukarı yaştaki fertlerin bir günde hangi faaliyetlere, ne kadar süre ayırdıkları eğitim seviyesine göre incelendiğinde bazı farklılıklar gözlendi.
Sosyal yaşam ve eğlenceye ayrılan süre, bir okul bitirmeyenler de 2 saat 24 dakika iken ilkokul mezunlarında bu süre 1 saat 51 dakika, ilköğretim, ortaokul veya mesleki ortaokul mezunlarında 1 saat 44 dakika, lise veya mesleki lise mezunlarında 1 saat 36 dakika, yüksekokul, fakülte, yüksek lisans, doktora mezunlarında 1 saat 29 dakika oldu.
GELİR ARTTIKÇA GÖNÜLLÜ İŞLER VE TOPLANTILARA AYRILAN SÜRE AZALDI
Faaliyet türü ve hane halkının aylık gelir grubuna göre 10 ve daha yukarı yaştaki fertlerin ortalama faaliyet süresi incelendiğinde; gönüllü işler ve toplantılara ayrılan zamanın gelir grubu arttıkça azaldığı görüldü. Geliri 0-1 080 TL arasında olan hane halkı üyesi fertlerin, gönüllü işler ve toplantılara ayırdığı süre 56 dakika iken bu süre, 3 181 TL ve üzeri gelire sahip hanehalkları için 27 dakika oldu.
HOBİ VE OYUN FAALİYETLERİNE EN FAZLA 10-14 YAŞ GRUBUNDAKİ FERTLER ZAMAN AYIRDI
Yaş gruplarına göre ortalama faaliyet süreleri incelendiğinde; 10-14 yaş grubundaki fertlerin 15 ve üzeri yaş grubundakilere göre bazı farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Eğitim faaliyetine günde ortalama 3 saat 51 dakika ile en çok 10-14 yaş grubundaki fertlerin zaman ayırdığı ve yaş grubu arttıkça eğitime ayrılan sürenin azaldığı görüldü. Benzer şekilde tüm yaş grupları içerisinde hobi ve oyun faaliyeti ile spor ve doğa sporları faaliyetine en fazla zaman ayıranların 10-14 yaş grubundaki fertler olduğu görüldü. Bu yaş grubundaki fertlerin, hobi ve oyun faaliyetlerine ayırdıkları süre 59 dakika, spor ve doğa sporlarına ayırdıkları süre ise 29 dakika oldu.
EN FAZLA YAPILAN SOSYAL FAALİYET YÜZDE 94,6 İLE TV İZLEMEK OLDU
Fertlerin son dört hafta içinde boş zamanlarını değerlendirmek üzere yaptıkları eğlence ve kültür faaliyetlerinin dağılımı incelendiğinde; 10 ve daha yukarı yaştaki fertlerin en fazla yaptıkları faaliyetlerin %94,6 ile televizyon izlemek, %69,9 ile akraba ziyaretinde bulunmak ve %55,7 ile arkadaş ziyaretinde bulunmak olduğu görüldü.
Sosyal medyada vakit geçirme oranı yüzde 33,9 olup, bu oran erkeklerde yüzde 41,7, kadınlarda ise yüzde 26,2 oldu.
FERTLERİN BİR GÜNDE SPORA AYIRDIKLARI ORTALAMA SÜRE 11 DAKİKA OLDU
Fertlerin günde en az zaman ayırdıkları faaliyet, 10 ve daha yukarı yaştaki fertler için 11 dakika ile spor ve doğa sporları oldu. Kadınlar spor faaliyetlerine günde ortalama 6 dakika, erkekler ise 16 dakika ayırdı. Spordan sonra en az zamanın ayrıldığı faaliyetlerin, 21 dakika ile hobiler ve oyunlar, 43 dakika ile gönüllü işler ve toplantılar ve 46 dakika ile eğitim olduğu görüldü.
EN FAZLA YAPILAN SPOR FAALİYETİ YÜRÜYÜŞ VEYA KOŞU OLDU
Son dört hafta içinde 10 ve daha yukarı yaştaki fertlerin boş zamanlarını değerlendirmek üzere yaptıkları sportif faaliyetler incelendiğinde; en fazla yapılan sportif faaliyetin yüzde 9,9 ile yürüyüş veya koşu, yüzde 5,2 ile futbol ve yüzde 2,2 ile bisiklet sürmek olduğu görüldü.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

4+7 = ?

bahis siteleri Betboo giriş